Thứ Bảy sau Chúa Nhật 9 Thường Niên – Ngày 04/06/2016

Lời Chúa: Lc 2, 41-52

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrsalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta.


Suy niệm

“Hằng năm cha mẹ cậu Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt qua”
(Lc 2, 41)

Lễ Vượt qua là đại lễ của Dân Do thái và mọi người nam trưởng thành đều phải lên Giêrusalem tham dự. Cậu bé Giêsu vẫn được cha mẹ cho đi dự lễ dù đường đi xa xôi, vất vả và đôi khi nguy hiểm. Đối với Thánh gia, hành hương lên Đền thờ Giêrusalem không chỉ để chu toàn điều Luật buộc nhưng còn thể hiện lòng yêu mến Thiên Chúa cách chân thành. Riêng đối với cậu bé Giêsu, Đền thánh chính là nhà của Cha Ngài và Ngài có bổn phẩn lo việc của Cha.

Hôm nay Giáo hội mừng lễ Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, trái tim dành trọn cho Thiên Chúa. Trái tim này được bảo vệ bởi một con người vô nhiễm nguyên tội là chính Mẹ. Trái tim vô nhiễm được nuôi dưỡng bởi sự thủy chung với Thiên Chúa. Trái tim vô nhiễm ấy luôn hướng về Thiên Chúa, vội vã tìm Người khi bị lạc mất Người. Trái tim vô nhiễm thấm nhuần tinh thần khiêm hạ khi nghe lời Thiên sứ báo tin, chất chứa tinh thần phục vụ khi lên đường thăm viếng người chị họ, và cảm thông, cùng chịu đau khổ với Chúa trên đồi Canvê. Trái tim vô nhiễm của Mẹ vẫn luôn yêu thương từng người chúng ta và mong muốn thông truyền ngọn lửa yêu mến cho những ai có lòng khao khát. Ước chi Mẹ giúp chúng ta gìn giữ lòng mình được trong trắng và không lây nhiễm những vẩn đục thế gian.

Lạy Chúa, xin cho chúng con giữ mọi việc bổn phận trong con tim tinh tuyền mà Chúa đã đặt để từ thuở ban đầu. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ và qua lời chuyển cầu phát xuất từ trái tim vô nhiễm của Mẹ mà cho chúng con được gần Chúa hơn và gắn bó với Chúa trọn đời. Amen.


Comments are closed.