Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh – Ngày 02/06/2017

Lời Chúa: Ga 21, 15-19

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy” Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”.

 


Suy niệm

YÊU CHÚA – ĐIỀU KIỆN TRỞ NÊN NGƯỜI MỤC TỬ

“Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy” (Ga 21, 17).

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho Phêrô sứ mạng mục tử, tức chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Đối với Chúa, điều kiện để được giao phó sứ mạng mục tử là “lòng yêu mến Chúa”. Ngài không đòi hỏi Phêrô phải là người lãnh đạo tài ba hay là người không có sai lầm nào cả. Quá khứ của Phêrô thì Chúa biết quá rõ. Chính Phêrô đã nhát sợ để rồi chối Thầy ba lần. Giờ đây, Chúa muốn Phêrô xác tín lại lòng yêu mến của mình vào Ngài. Ngài hỏi Phêrô ba lần chỉ với một câu hỏi duy nhất “con có yêu mến Thầy không?” Chúa chỉ cho Phêrô và mỗi người chúng ta biết rằng những ai muốn trở nên mục tử chân chính thì trước hết người ấy phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự.

Sứ mạng trở nên người mục tử không phải chỉ dành riêng cho hàng giáo sĩ, nhưng cho hết mọi người. Mỗi kitô hữu đều được mời gọi trở nên mục tử của Chúa. Đó là cha xứ đối với giáo xứ, là cha mẹ đối với con cái, là người trên đối với người dưới. Chúa vẫn tin tưởng để trao phó sứ mạng mục tử cho chúng ta, dù chúng ta bất toàn và tài sức của ta cũng rất giới hạn. Như thánh Phêrô năm xưa, chúng ta được mời gọi giữ trọn niềm mến yêu Chúa Giêsu để chính Người sẽ giúp ta có đủ khả năng để thay mặt Chúa chăm sóc anh chị em mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tin tưởng đặt chúng con trở nên như các mục tử. Xin ban thêm lòng yêu mến Chúa, để dù trong lúc khó khăn, chúng con luôn biết hy sinh sức lực, khả năng, thời gian và ngay cả mạng sống để phục vụ những người mà Chúa tin tưởng trao phó cho chúng con. Amen.


Comments are closed.