Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh – Ngày 03/06/2017

Lời Chúa: Ga 21, 20-25

Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi “Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?” Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Còn người này thì sao?” Chúa Giêsu đáp: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy”. Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: “Nó sẽ không chết”, mà Người chỉ nói: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con”.

Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra.

 


Suy niệm

CHU TOÀN ƠN GỌI

“Phần con, cứ theo Thầy” (Ga 21, 22).

Trong tác phẩm Nhà giả kim, Paulo Coelho đã đưa ra nhận định như sau: “Bất kể giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng đều có một vai trò chính trong lịch sử thế giới”. Thật vậy, mỗi người, nhờ ân sủng của Chúa, tự viết lên trang lịch sử đời mình theo từng ơn gọi riêng của mỗi người. Phần anh, hãy theo Thầy (Ga 21, 22), Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đáp lại lời gọi mời yêu thương của Chúa trong từng bậc sống và hoàn cảnh khác nhau. Khi thánh Phêrô hỏi về số phận của thánh Gioan, Chúa đã nói với ông: Việc đó liên quan gì đến con, phần con hãy cứ theo Thầy. Chúa không bảo ông đừng quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng Chúa dạy đừng phân bì so đo với anh chị em của mình vì ai cũng có con đường thập giá của riêng mình. Mỗi đời người là một mầu nhiệm trong tình yêu quan phòng của Chúa. Chúa yêu thương từng người theo cách riêng của Chúa, và trong mắt Chúa, tất cả đều rất đặc biệt. Do đó, mỗi người cần nhận ra và chu toàn ơn gọi của mình.

Tuy mỗi ơn gọi là mỗi con đường nhưng tất cả đều có điểm chung là cùng hướng về đích điểm là chính Chúa. Mỗi người đều gắn kết với nhau như từng linh kiện của chiếc đồng hồ, mỗi bộ phận liên kết với nhau và làm cho chiếc đồng hồ hoạt động. Thực vậy, mỗi người đều có một vai trò trong kế hoạch của Chúa và không thể nói rằng ai quan trọng hơn ai. Việc ganh ghét sẽ dẫn đến những chia rẽ, bè phái trong cộng đoàn; từ đó, nó sẽ kìm hãm các công việc tông đồ, dẫn đến suy thoái. Lịch sử Giáo hội đã không hiếm những sự việc như thế, gây đau đớn cho tấm áo không đường chỉ của Chúa. Vì vậy, chúng ta luôn cần quay về với điều căn cốt trong các hoạt động tông đồ là ý Chúa vẫn hơn việc của Chúa. Mỗi người đều có thể đang làm những công việc của Chúa nhưng có thể đó không phải là điều Chúa muốn, mà biểu hiện dễ thấy nhất là công việc đó gây ra chia rẽ. Lời Chúa nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc: Phần con hãy cứ theo Thầy vẫn vang lên như một lời nhắc nhớ rằng mỗi người đều có nghĩa vụ xây dựng tình hiệp nhất trong cộng đoàn, nơi mình đang ở qua cung cách tế nhị, quan tâm đến nhau nhưng không soi mói, dò xét; tôn trọng lẫn nhau mà không tì hiềm đố kị; gần gũi mà không suồng sã… Nếu được như thế là chúng ta đang đi trên con đường mà Chúa mời gọi.

Lạy Chúa Giêsu, Giáo hội của Chúa là duy nhất, nhưng chúng con lại thấy tình trạng chia rẽ ngay trong chính Thân Mình của Chúa. Xin Chúa giúp từng người chúng con trở nên những khí cụ đắc lực trong tay Chúa để xây dựng tình hiệp nhất yêu thương. Amen.


Comments are closed.