Thứ sáu sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 15, 12-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.


Suy niệm

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. ( Ga 15,13)

Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ con đường mến Chúa yêu người là trung tâm các điều răn của Chúa. Ngài không chỉ dạy các môn đệ bằng lý thuyết, bằng lời nói suông mà thôi, nhưng Ngài đã dạy bằng chính đời sống của Ngài. Chúa Giêsu đã xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật và quan tâm tới những người bị xã hội xa tránh. Chỉ vì yêu thương mà Chúa đã đối xử với các môn đệ như những người bạn hữu thân tình, dù họ chẳng có danh giá hay công trạng gì; thậm chí còn hèn kém, quê mùa và thất học nữa. Tình yêu của Chúa là tình yêu trao ban. Và sau cùng, Ngài đã yêu thương nhân loại bằng việc hy sinh chính mạng sống của mình để cứu chuộc nhân loại.

Yêu như Chúa yêu thì tình yêu ấy không bị giới hạn trong ngôn ngữ, văn hóa, sở thích hay vùng miền. Tình yêu này được thể hiện qua việc cầu nguyện và tha thứ cho những người làm hại mình hay xúc phạm đến mình. Dẫu biết rằng, yêu thương và tha thứ cho người làm hại mình thật là khó, nhưng không phải là không thể. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta hãy cầu nguyện cho chính mình biết học nơi Chúa cách yêu thương tha nhân bằng một tình yêu không tính toán, và sẵn sàng chấp nhận hy sinh để người mình yêu được hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu, thế giới chúng con đang sống bị ảnh hưởng bởi sự ích kỷ và hưởng thụ; mỗi người thường thích quy hướng về chính bản thân mình. Xin Chúa giúp chúng con sống theo gương Chúa và làm chứng cho một tình yêu biết vị tha và cho đi, nhờ đó đời sống chung thêm tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Amen.


Thánh Catarina Xiêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh nữ Catarina chào đời năm 1347 trong một gia đạo đức và thế giá. Ngay từ lúc còn nhỏ, Catarina đã được hưởng một nền giáo dục hết sức nhân bản và đạo đức của gia đình: Ngài được thụ hưởng đức tính cương nghị của người cha, đức tính hiền lành, khiêm nhượng của người mẹ. Hai đức tính của cha mẹ, đã hun đúc thánh nhân nên con người quả cảm nhưng rất cương quyết, nghiêm túc trong cuộc đời và đời tu….xem tiếp


Comments are closed.