Thứ năm sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 15, 9-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”.


Suy niệm

«Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy» (Ga 15, 9).

Niềm vui của Chúa Giêsu là được ở lại trong tình thương của Chúa Cha. Ở lại là tuân giữ điều răn mà Chúa Cha truyền dạy. Trong sứ mạng rao giảng công khai, Chúa Giêsu đã tìm cách làm đẹp lòng Chúa Cha bằng chính lời nói và hành động của mình, «tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi». (x. Ga 5,30). Ngài còn khẳng định : «Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy» (Ga 4,34). Khi phải thực hiện chọn lựa, Ngài luôn đặt thánh ý Chúa Cha trên hết để hướng dẫn cuộc đời mình : «Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha» (Mt 26,39).

Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có được niềm vui. Chúa Giêsu đã nhận niềm vui từ Chúa Cha và Ngài không giữ riêng cho mình. Ngài mời gọi các môn đệ và mỗi người chúng ta ở lại trong tình thương của Ngài (Ga 15,9) để có niềm vui ấy. Là người môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta chỉ có niềm vui thực sự khi ở lại trong tình thương của Ngài. Chúng ta có thể ở lại trong tình thương này khi biết tuân giữ điều răn của Chúa. Điều răn này được tóm gọn trong luật mến Chúa yêu người. Vì thế, trong cuộc sống hằng ngày, ta cần tìm cách làm theo thánh ý Chúa và đẹp lòng Ngài, nhất là khi phải quyết định một chọn lựa nào đó. Sống theo thánh ý Chúa được thể hiện qua lời nói và hành động của chúng ta trong đời sống. Đó có thể là một lời hỏi thăm, an ủi những ai buồn phiền hay là giúp đỡ những người lâm vào hoàn cảnh túng thiếu. Trong xã hội thực dụng hôm nay, dù biết rằng ta sẽ gặp khó khăn khi tuân giữ điều răn của Chúa, thậm chí là lội ngược dòng nữa nhưng ở lại trong Chúa đó là cách thức để ta có niềm vui của Chúa và niềm vui ấy được nên trọn vẹn.

Lạy Chúa, Chúa chính là niềm vui đích thực của chúng con. Xin cho chúng con, trong mỗi chọn lựa của mình, luôn biết đặt ý Chúa lên trên hết và luôn làm theo ý Ngài. Nhờ đó, chúng con có được niềm vui của Chúa và đem niềm vui ấy đến với những người chung quanh. Amen.


Thánh Phêrô Maria Chanel, linh mục, tử đạo

Thánh nhân sinh ngày 12 tháng 7 năm 1803 tại Cuet, một làng thuộc địa phận Lyon, nước Pháp. Gia đình của thánh nhân gồm tám anh em và Ngài là thứ năm. Thánh nhân theo ban cổ học tại Maximieux, rồi học thần học tại Đại Chủng Viện Brou và lãnh nhận sứ vụ linh mục ngày 15 tháng 7 năm 1827….xem tiếp


Comments are closed.