Thứ Sáu sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Ngày 31/03/2017

Lời Chúa: Ga 7, 1-2.10.25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo.

Có một số người ở Giêrusalem nói: “Ðây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Ðấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Ðấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu”.

Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: “Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.

 


Suy niệm

LỜI CHẤT VẤN CỦA CHÚA GIÊSU

“Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng: ‘Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến’” (Ga 7, 28a).

Qua đoạn Lời Chúa hôm nay, Thánh sử Gioan tường thuật lại việc Chúa Giêsu âm thầm lên Giêrusalem tham dự lễ Lều. Ngài công khai giảng dạy trong Đền Thờ và tranh luận với nhóm Pharisêu đang tìm bắt Ngài: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư?” Qua các câu hỏi này, Chúa Giêsu hàm ý than trách thái độ cứng cỏi, tự kiêu tự đại của giới lãnh đạo Do thái, cho rằng mình đã hiểu biết hoàn toàn về Thiên Chúa một khi đã học biết nhiều về lề luật. Nhưng thực tế cho thấy, khi Con Thiên Chúa xuống thế làm người nơi máng cỏ hang lừa, là con của bác thợ mộng và bà Maria tầm thương nghèo nàn thì họ không thể đón nhận sự thật đó, không nhận diện được Ngài, trái lại họ còn muốn giết Ngài.

Chúng ta cũng có thể giống những Pharisêu năm xưa, nếu chỉ thỏa mãn một số kiến thức giáo lý về Thiên Chúa thì chúng ta khó có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi bản thân, gia đình, xã hội và mọi biến cố đang diễn ra. Chúng ta chỉ có thể nhận biết Chúa cách hời hợt trong nhà thờ, giữ đạo hình thức ở những nơi trang nghiêm. Khi ra khỏi những nơi đó thì chúng ta vẫn mua gian bán lận, vẫn nói hành nói xấu người khác và vẫn làm những điều trái mắt Chúa. Từ chỗ không nhận biết Chúa cách trọn vẹn, chúng ta dễ có lối sống hai mặt. Trước mặt người khác thì làm bộ sống đạo đức nhưng thực chất bên trong thì làm toàn những việc ác hại người. Thế nên bài Tin mừng này được Giáo hội đặt trong tâm tình và bầu khí mùa chay nhằm giúp chúng ta xác định rõ ràng. Nhận biết Chúa thực sự giúp ta thanh tẩy đời sống và thánh hóa bản thân cho phù hợp với tinh thần mùa chay.

Lạy Chúa Giêsu Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin dẫn chúng ta đến với Sự Thật toàn vẹn trong Thiên Chúa để chúng ta tận hưởng được niềm vinh dự và hạnh phúc được làm con cái Chúa. Xin cho mọi người nhận biết Chúa cách thật sự, biết lắng nghe và sống lời Chúa dạy, biết nói với Chúa và nói về Chúa cho anh chị em. Amen.


Comments are closed.