Thứ Bảy sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Ngày 01/04/2017

Lời Chúa: Ga 7, 40-53

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?” Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”. Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU LÀ AI?

“Ông này thật là Đấng Kitô” (Ga 7, 41a).

Người Do Thái tranh luận với nhau xem Chúa Giêsu là ai, để định cớ bắt Ngài. Họ tranh luận mà không giải quyết được vấn đề, cuối cùng ai về nhà nấy. Như thế, lời tiên tri của Simêon về Chúa Giêsu đã ứng nghiệm: “con trẻ này sẽ là mục tiêu cho người đời chống đối” (Lc 2,34b). Đúng như vậy, vì sự cố chấp và với thái độ giả hình, giới lãnh đạo Do Thái đã không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô và là Con Thiên Chúa, vả lại còn lôi kéo dân chúng theo sự lệch lạc của mình. Vì sự hiềm thù, họ đã cắt nghĩa sai lạc Kinh Thánh để chối bỏ Người và tìm cách hại Người. Vì vậy, họ để mất ơn cứu độ vì không chân nhận sự thật về Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu là ai vẫn còn là một thách đố với nhân loại hôm nay. Với người Công Giáo, khi được hỏi đến, nhiều người có thể nhanh nhẩu trả lời: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ con người… Nhưng mấy ai hiểu thấu đáo căn tính đích thực của Người. Để biết Chúa Giêsu thực sự, con người cần gắn bó với Ngài, lắng nghe và thi hành những giáo huấn của Ngài cách thiết thực trong đời sống hằng ngày. Điều quan trọng là phải để Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong cuộc sống thường nhật của mình, nghĩa là “luôn tìm thánh ý Chúa trong mọi việc” (Ga 4,34). Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người suy nghĩ và trả lời cho chính xác câu hỏi Chúa Giêsu là ai trong cuộc đời mình, và phải làm gì để Ngài thực sự hiện diện trong cuộc đời ta?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa qua việc để cuộc đời mình thấm nhuần tư tưởng, lời nói và hành động của Chúa. Nhờ đó, trong mọi hoàn cảnh, con luôn tìm thánh ý Chúa và gặp thấy hạnh phúc trong cuộc đời. Amen.


Comments are closed.