Thứ Sáu sau Chúa Nhât 32 Thường Niên – Ngày 11/11/2016

Lời Chúa: Lc 17, 26-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người. “Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện. “Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó. “Thầy bảo các con: Trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại”. Các môn đệ thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy?” Người phán bảo các ông: “Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó”.


Suy niệm

“Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người” (Lc 17, 27).

Vấn đề cơm – áo – gạo – tiền và danh – lợi – thú, luôn chi phối con người ở mọi thời. Đọc lại sách Sáng Thế, chúng ta thấy con người thời đó chỉ lo việc cưới vợ gả chồng, xây nhà… Họ không còn thời gian dành cho Thiên Chúa và cũng không nhớ tới việc giữ và sống Luật Yêu Thương. Đặc biệt trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca cho chúng ta biết Chúa Giêsu một lần nữa muốn cảnh báo các môn đệ năm xưa và mỗi người chúng ta: “Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy.” (Lc 17, 26).

Thực tế cho thấy, chúng ta đã và đang sống trong một thế giới tục hóa, hưởng thụ, đạo đức, luân lý xuống cấp cách trầm trọng. Với tình yêu vô vị lợi dành cho con người, Chúa muốn nhắc nhở mỗi người phải sống tốt trong mọi giây phút của cuộc đời, vì không thể nào biết được ngày giờ Con Người sẽ đến và phán xét mỗi người trong chúng ta như thế nào. Thiên Chúa rất công minh, thưởng phạt công bằng, có công thì thưởng có lỗi thì phạt.
 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong thế giới tục hóa, hưởng thụ. Vấn đề lương tâm đạo đức, luân lý đang bị con người xem thường. Vì thế, để sống tốt đã là khó mà làm chứng cho Chúa lại càng khó hơn. Xin cho chúng con luôn vững tin, tín thác vào lòng thương xót của Chúa, để có thể mạnh dạn tiến bước trên đường truyền giáo, rao giảng Thiên Chúa Xót Thương cho mọi người ở khắp mọi nơi. Amen.


Comments are closed.