Thứ Bảy sau Chúa Nhât 32 Thường Niên – Ngày 12/11/2016

Lời Chúa: Lc 18, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: “Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: “Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù”. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: “Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”. Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”


Suy niệm

“Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao?” (Lc 18,7a).

Qua hình ảnh bà góa trong dụ ngôn nêu trên, sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn nhắc nhớ chúng ta một giáo huấn căn cốt của đời sống Kitô hữu, đó là “Cầu nguyện không ngừng” (1 Tx 5,17 ; Ep 6,18 ; Cl 4,2). Quả thực, một Kitô hữu không cầu nguyện là một Kitô hữu đã chết tận gốc rễ, tựa như cây dừa khô héo. Do đó, việc cầu nguyện không chỉ cần thiết mà còn là phương thế hữu hiệu giúp người tín hữu múc lấy nguồn sống thần linh từ Thiên Chúa. Càng gắn bó với đời sống cầu nguyện bao nhiêu, người tín hữu càng đi sâu vào cuộc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa bấy nhiêu. Lúc ấy, họ sẽ có thể đụng chạm và cảm nếm được Thiên Chúa như lời Thánh Vịnh 34, 9 diễn tả: “Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !”

Khi hiểu được ích lợi của việc cầu nguyện, mỗi người tín hữu nói chung, và đặc biệt mỗi gia đình Kitô giáo nói riêng, cần gia tăng cầu nguyện không ngừng qua việc cố gắng tham dự thánh lễ cách sốt sắng, giữ giờ kinh nguyện gia đình, lần chuỗi mân côi… Những việc làm này sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình luôn gắn kết với nhau, giúp nhau giữ vững đức tin trước những khó khăn thử thách, nhờ đó mà đạt được hạnh phúc và an vui trong cuộc sống hằng ngày.

Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin còn non yếu nơi mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con biết cầu nguyện và cùng nhau sống đời cầu nguyện hằng ngày để gia đình chúng con sẽ trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện làm đẹp lòng Chúa. Amen.


Comments are closed.