Thứ Sáu sau Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 15, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: “Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa”. Người quản lý thầm nghĩ rằng: “Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ”. “Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: “Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?” Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi”. Rồi anh hỏi người khác rằng: “Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?” Người ấy đáp: “Một trăm giạ lúa miến”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi”. “Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”.


Suy niệm

“Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: “Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?” Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi”. Rồi anh hỏi người khác rằng: “Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?” Người ấy đáp: “Một trăm giạ lúa miến”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi”. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”. (Lc 16, 5-8)

Khi nhận ra mình sẽ bị sa thải, người quản lý bất lương nhưng khôn ngoan và nhiều sáng kiến đã biết cách xoay sở. Ông dùng thời gian ngắn ngủi khi còn là quản lý để tính toán cho tương lai chưa chắc chắn của ông. Giảm bớt món nợ cho con nợ, tận dụng những điều kiện mình đang có để chinh phục lòng người là những việc làm mang lại nhiều hiệu quả cho ông mai này.

Cũng như người quản lý đã biết lo xa cho tương lai, chúng ta cũng phải tập biết lo lắng cho vận mệnh thiêng liêng của mình. Qua sự khôn khéo của “con cái đời này”, Chúa muốn chúng ta, là những con cái của sự sáng, cũng biết khôn khéo sử dụng của cải tạm ở đời này và tận dụng tối đa những điều kiện mình đang có để lập công phúc cho sự sống đời sau.

Lạy Chúa, là một Kitô hữu, con không xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan của thế gian. Khôn ngoan này sẽ khiến con chỉ biết thu vén và trở nên người ích kỷ. Khôn ngoan này cũng sẽ làm biến chất và sẽ dần làm con phế bỏ Chúa ra khỏi lòng con. Xin sự khôn ngoan của Chúa chiếu giải tâm trí con để con nhận ra đâu là chân lý. Từ đó, cho dẫu phải vất vả, lao nhọc, con vẫn luôn sống trong sự khôn ngoan của thập giá, là khôn ngoan giúp con đạt được hạnh phúc đời đời với Chúa. Amen.


Comments are closed.