Thứ Năm sau Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 15, 1-10

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải. “Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: “Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất”. Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.


Suy niệm

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau : “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” (Lc 15,1-2)

Ông bà ta có câu “chọn bạn mà chơi” hàm ý khuyên con cháu lựa chọn kết thân với những người bạn tốt. Bởi theo lẽ thường, khi chơi với những người bạn xấu, ta có thể bắt chước thói hư tật xấu của họ. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kết thân với những người bạn rất đặc biệt mà những người Pharisêu và kinh sư nhận xét rằng: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng” (Lc 15, 2). Những người tội lỗi mong mỏi được xã hội đón nhận như những người bình thường. Điển hình là nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao. Ở đoạn cuối truyện, Chí Phèo đã phải thối lên: “Tao muốn làm người lương thiện!”. Mặc dù trước đó, Chí Phèo chuyên đi ăn vạ xin tiền. Trở lại đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu không hắt hủi hay thờ ơ với những người tội lỗi. Người công nhận sự hiện hữu của họ và “đón tiếp” họ. Đồng thời, người cúi xuống ngang hàng với những người tội lỗi bằng việc “cùng ăn uống” với họ. Đức Giêsu đối xử với người tội lỗi như thể họ là người công chính. Quả thật, Đức Giêsu là Đấng đầy lòng thương xót.

Đứng trước Chúa, ai trong chúng ta không là tội nhân? Noi gương Chúa Giêsu, ta cũng cần mở lòng chấp nhận và đồng cảm với những người tội lỗi của thời đại. Họ có thể là một cô gái “lầm lỡ”, một chàng trai nghiện ngập… Đức ái Kitô giáo đòi buộc ta đón nhận họ như là hình ảnh của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Chúa đã cúi mình xuống tận cùng của kiếp phàm nhân để cứu độ chúng con thì xin cho chúng con cam đảm sống một cuộc đời như Chúa. Amen.


Comments are closed.