Thứ Sáu sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Ngày 05/05/2017

Lời Chúa: Ga 6, 53-60

Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.

Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum.

 


Suy niệm

ĐỂ GIA ĐÌNH SỐNG DỒI DÀO

“Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời” (Ga 6, 54).

Sau khi nghe Đức Giêsu khẳng định một điều lạ lùng: “Ta là bánh … là thịt Ta để cho thế gian được sống” ( Ga 6, 51 ) thì đám đông Do Thái lập tức phản kháng: “làm sao ông này có thể ….” ( Ga 6, 52). Bởi lẽ đối với quan niệm người Do Thái, máu chính là sự sống. Lấy thịt mình cho người ta ăn, lấy máu mình cho người ta uống là chuyện không tưởng, chuyện điên dại!

Quả thật, trước mắt con người, Đức Giêsu đã trở nên “điên dại”; Ngài điên dại vì yêu con người. Vì yêu, Ngài đã bằng lòng chịu chết để con người được sống và sống dồi dào. Với quyền năng Thiên Chúa, trước khi chịu chết, Đức Giêsu đã thực hiện phép lạ cả thể là biến thể bánh rượu thành Thịt và Máu của Ngài như lời Ngài đã tiên báo để trở nên lương thực thần thiêng cho những ai tin vào Ngài.

Quan sát các gia đình trong xã hội hôm nay, ta thấy nhiều gia đình tồn tại nhưng không có sự sống! Họ sống với nhau như những cố máy cạnh nhau, như những cái xác không hồn. Gia đình hôm nay có thể dư thừa của ăn vật chất, đầy đủ những tiện nghi… nhưng quá “đói” về tình yêu và về sự sống thiêng liêng. Để khắc phục tình trạng bi đát đó, các gia đình cần phải:

Thứ nhất, mỗi người phải học mẫu gương từ bỏ mình nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, biết hy sinh cho nhau, biết hy sinh cái tôi, dám chấp nhận từ bỏ những sở thích của mình đang gây phiền hà cho than nhân… để đem đến niềm vui, bình an cho mọi người trong gia đình. Tình yêu sẽ sống lại nơi gia đình khi mọi người biết vì thương nhau mà hy sinh chính mình.

Thứ đến, mỗi gia đình hãy tin và đến với Chúa Thánh Thể để đón nhận Thánh Thể Chúa. Thánh Thể Chúa là sức sống cho giáo hội hơn 2000 năm nay và sẽ còn là sức sống cho Giáo Hội tới tận thế. Trong đức tin, gia đình nào biết độn nhận Thánh Thể Chúa, gia đình đó chắc chắn có sức sống của Chúa nuôi dưỡng và sẽ được bảo đảm sự sống đời đời như lời Chúa đã hứa: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời” ( Ga 6, 54).

Lạy Chúa! Để chúng con được sống và sống dồi dào, Chúa đã ban mình và máu Chúa làm nguồn lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng con. Ước gì, mỗi gia đình ngày nay cũng biết trở nên nguồn lương thực cho nhau bằng việc chấp nhận những khác. Amen.


Comments are closed.