Thứ Năm sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Ngày 04/05/2017

Lời Chúa: Ga 6, 44-51

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

 


Suy niệm

TIN THẬT VÀO CHÚA KITÔ

“Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời” (Ga 6, 47).

Trên đời có rất nhiều người khắc khoải đi tìm một sự thật nhưng không được thỏa đáng. Bởi lẽ, họ chỉ chấp nhận là sự thật khi đó là điều phù hợp với não trạng, với lợi ích họ đang nhắm tới. Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người đã mạc khải cho con người một chân lý: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời” Sự thật Chúa nói ra không dễ để cho mọi người cùng thời với Ngài chấp nhận. Ngay trong xã hội ngày nay vẫn còn rất nhiều người chưa tin vào Đức Giêsu. Mọi người thấy Ngài cũng như bao người khác, và từ trước tới nay, chưa từng có ai dám nói là mình sẽ sống lại và cho những ai tin vào mình, đón nhận thịt và máu của mình cũng được sự sống đời đời. Tuy thế, sự thật vẫn là sự thật, Ngài đã phục sinh và cho nhiều người được cùng sống với Ngài. Cách nói của Chúa Giêsu: “Thật, Ta bảo thật các ngươi” là cách nói quả quyết rằng; những gì Ngài nói, không có điều gì gian dối hay sai lầm. Cách nói trên cũng diễn tả sự mong mỏi của Chúa muốn cho mọi người nhận ra và tin vào Ngài để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Nhiều người trong chúng ta có thể vẫn còn thiếu hoặc yếu Đức tin nên còn thắc mắc: Làm sao một tấm bánh nhỏ bé lại trở nên Mình và Máu Đức Giêsu? Điều gì bảo đảm cho ta khi lãnh nhận “Mình Máu Chúa” thì được sống đời đời? Những gì xảy ra ở tương lai, tôi và nhiều người chưa thể biết. Nhưng chúng ta có thể thấy hiệu quả, hoa trái thiên liêng nơi những người sống đức tin, những người luôn kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Hoa trái thiêng liêng chính là sự bình an trong tâm hồn, lòng quả cảm dám chấp nhận thiệt thòi, sự quảng đại sẵn sàng đón nhận hy sinh vì anh em mình. Cho dù đời sống có phong ba bão táp, có những thử thách… họ vẫn an vui và dấn thân, vì họ đã cảm được cũng như trực giác thấy một viễn cảnh tươi sáng ở tương lai nơi Đức Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Ngài thêm đức tin cho con. Nhờ đức tin Chúa ban mà con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi hình bánh đơn sơ và nhỏ bé. Xin cho con luôn biết yêu mến Ngài, chạy đến với Ngài và rước Ngài ngự vào lòng con mỗi ngày. Sự hiện diện của Ngài sẽ biến đổi đời con, giúp con nên giống Ngài hơn mỗi ngày qua lối suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình. Amen.


Comments are closed.