Thứ Sáu sau Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Ngày 16/12/2016

Lời Chúa: Ga 5, 33-36

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: Các ngươi đã sai người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Còn Ta, Ta không ỷ vào lời chứng của một người, nhưng Ta nói thế là để các ngươi được cứu thoát.
Gioan là đèn cháy sáng, và các ngươi trong một lúc đã vui mừng vì ánh sáng đó.
Nhưng phần Ta, Ta có chứng cao trọng hơn chứng của Gioan: đó là những việc Cha Ta đã giao cho Ta thực hiện, chính các việc mà Ta đang làm minh chứng rằng Cha đã sai Ta.


Suy niệm

“Nhưng phần Ta, Ta có chứng cao trọng hơn chứng của Gioan: đó là những việc Cha Ta đã giao cho Ta thực hiện, chính các việc mà Ta đang làm minh chứng rằng Cha đã sai Ta” (Ga 5,36).

Lời chứng của Chúa Cha và Gioan tẩy giả đều quy về một điểm: Chúa Giêsu được Thiên Chúa sai đến trần gian, để ai tin vào Người sẽ được cứu độ. Và để chứng minh mình là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã luôn thi hành Thánh ý Cha.

Ngày nay ta thoáng thấy có rất nhiều người tin vào Chúa Giêsu.Tuy thế, quan sát kỹ, chúng ta thấy có nhiều kiểu tin, lắm cách tin: Tin là chăm chỉ đọc kinh suốt, râm ran tối sớm không hề mệt mỏi. Tin là trở thành những“con chiên” ngoan đạo bảo sao làm vậy. Tin là lên đường hành hương đến chỗ nọ chỗ kia, những địa điểm có phép lạ cả thể. Tin là những chuyến xe lên đường công tác từ thiện chỗ này, bác ái chỗ kia. Và đặc biệt, số đông, tin là chấp nhận có Thiên Chúa rồi lập trình ăn chay kiêng thịt ngày thứ Sáu.Thế thôi!
Hôm nay, Chúa đặt vấn đề với tôi về niềm tin: lòng tôi tin vào Chúa có thực sự đúng đắn không? Tôi có tương quan thế nào với Chúa hay vẫn còn xa lạ với Ngài?

Lạy Chúa Giêsu, khi rao giảng Tin Mừng, Chúa không bao giờ nói và làm theo ý riêng mình mà chỉ rao giảng Tin Mừng theo Thánh ý Chúa Cha. Hôm nay Chúa dạy chúng con là dù có nói hay, dù có làm giỏi mà không nói và làm theo ý Chúa, thì cũng như thùng rỗng kêu to, phèng la ing ỏi. Khi đó, đời con chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa cũng như chẳng đủ sức thuyết phục được ai tin theo Chúa.
Xin cho con luôn biết nhìn lên Thánh Giá, nơi Chúa biểu lộ tột đỉnh của lòng vâng phục Ý Cha, để nhờ đó con thêm can đảm vâng theo ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, có những lời chứng đức tin sống động về Chúa. Amen.


Comments are closed.