Thứ Sáu sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Ngày 24/03/2017

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”
Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

 


Suy niệm

GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG

“Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh” (Mc 12, 33).

Người Do thái thời Chúa Giêsu phải giữ rất nhiều luật lệ được truyền từ Môsê và ghi chép trong sách Luật Torah. Đứng trước vô vàn luật lệ khác nhau, dân chúng và ngay cả các luật sĩ cũng chẳng biết đâu là điều luật cốt yếu và quan trọng nhất.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô thuật lại việc một luật sĩ đến hỏi Đức Giêsu về điều răn trọng nhất. Với câu hỏi này, người luật sĩ khao khát tìm hiểu điều cốt yếu của lề luật. Chúa đã dựa vào Kinh Thánh để đưa ra câu trả lời. Điều răn trọng nhất là điều mà mọi người Do thái đọc mỗi ngày: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi” (Đnl 6,4-5; Mc 12,30). Khi kể ra, đây là điều răn trọng nhất thì ắt hẳn sẽ chẳng có ai không đồng ý. Nhưng không dừng lại đó, Chúa còn đưa thêm điều răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi” (Lv 19,18; Mc 12,31). Dù là hai điều răn, nhưng chỉ là một giới luật yêu thương. Chính người luật sĩ cũng đã nhận ra sự kết hợp mật thiết giữa hai giới răn trên và thán phục về Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ … mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

Trong Giáo Hội cũng như ngoài xã hội đều có nhiều luật lệ để hướng dẫn đời sống của con người. Sự khó khăn trong việc sống đúng tinh thần của luật lệ là điều khó tránh. Với Lời Chúa hôm nay, chúng ta có được lời giải đáp cho khó khăn trên. Mọi lề luật chân chính đều quy hướng đến tình yêu. Giới luật yêu thương chi phối và đặt nền tảng cho các lề luật. Luật lệ giúp con người sống yêu thương và cũng ngăn chặn những lạm dụng phá vỡ tình yêu. Chính thánh Phaolô cũng cảm nghiệm được điều đó nên ngài viết: “Yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,10). Nhưng tình yêu này phải được xuất phát từ Thiên Chúa, như lời Chúa Giêsu truyền dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương nhân loại đến nỗi tự hạ trở nên như chúng con. Chúa sống với chúng con và dạy chúng con giới luật yêu thương. Xin Chúa giúp chúng con biết làm tất cả mọi việc chỉ vì lòng mến Chúa và yêu tha nhân. Amen.


Comments are closed.