Thứ Năm sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Ngày 23/03/2017

Lời Chúa: Lc 11, 14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:
“Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.
“Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán”.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU – ĐẤNG GIẢI THOÁT

“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỉ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11,20).

Thiên Chúa vô cùng tốt lành nên mọi công trình của người đều tốt đẹp. Tuy nhiên, vì nguyên tổ phạm tội, nên con người thường gắn liền với những giới hạn của đau khổ và sự dữ. Đức Giêsu, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, đã cảm được nổi khổ đau của con người, và giải thoát họ khỏi tội lỗi và sự chết. Ngài đã dùng “ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ” (Lc 11,20). Vì ma quỷ là “cha của sự dối trá” (Ga 8,44), là “tên sát nhân ngay từ lúc sơ khai” (Ga 8,4), nó đã cám dỗ con người bất tuân lệnh Chúa.

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu trừ quỷ. Ngài đã dùng quyền năng của Thiên Chúa để giải thoát dân Người khỏi kìm kẹp của ma quỷ. Ngài đã thực hiện sứ mạng thiên sai mà ngôn sứ Isaia đã tiên báo: “Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội. Chính người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò” (Is 35, 4-5). Trong cuộc sống, con người phải đối mặt với biết bao đau khổ của chiến tranh, khủng bố, tai nạn, bệnh tật, bất công, nghèo đói, tội lỗi và cuối cùng là cái chết. Tất cả những khổ đau ấy có mẫu số chung là sự dữ. Dù muốn hay không, thực tại ấy đã và đang hoành hành trên cuộc sống của con người trong từng ngày, từng giờ và từng phút. Là con người, chúng ta cảm thấy mình bất lực trước những đau khổ ấy. Nhưng là người kitô hữu, với niềm tin, chúng ta có cách thế để đối diện với nó. Đó là nại đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài sẽ “Giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta” (Lc 1, 73-75). Chính Chúa sẽ đến để giải thoát con người và làm cho con người trở nên mạnh mẽ. Ngài sẽ loại ra ngoài thủ lãnh của thế gian này. Đó là tội lỗi, đau khổ và sự chết.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng giàu lòng thương xót. Chúa đã đoái thương đến những giới hạn của thân phận con người, xin hãy đến giải thoát chúng con khỏi mọi khổ đau về tinh thần cũng như thể xác. Chúa biết tâm hồn và trái tim chúng con còn vương nhiều lầm lỗi, Xin Chúa ban cho chúng con có trái tim của Chúa, chỉ biết yêu thương và khát khao sự thánh thiện hầu chúng con đạt tới cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn trong Chúa. Amen.


Comments are closed.