Thứ Bảy sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Ngày 25/03/2017

Lời Chúa: Lc 1,26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.
Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.
Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”
Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.
Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

 


Suy niệm

SỰ KHIÊM TỐN CỦA MẸ MARIA

Đoạn Tin Mừng hôm nay xoay quanh biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho Mẹ Maria. Với tiếng Xin vâng, Mẹ đã phó mình hoàn toàn cho công cuộc cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa. Tiếng xin vâng ấy tìm thấy sự thành toàn dưới chân Thập giá Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Suy niệm về cuộc đời Mẹ, chúng ta có thể học hỏi được nhiều nhân đức nơi Mẹ. Trong các nhân đức đó, có thể nói sự khiêm tốn và thầm lặng là nhân đức trỗi vượt, làm cho Mẹ có đủ sức mạnh đứng dưới chân Thập giá.

Lẽ thường chúng ta dễ dàng giữ được sự tín trung với Chúa trong một vài ngày, nhưng nếu cả đời thì lại là vấn đề khác. Cuộc đời Mẹ Maria là lời đáp trả Xin vâng không ngừng nghỉ trong khiêm nhường và thầm lặng. Mẹ đã sống vô danh như một phụ nữ bình thường giữa bao phụ nữ khác nơi thôn làng. Chúng ta không nhận thấy Mẹ có mặt trong cuộc khải hoàn vào Giêrusalem hay khi Chúa thực hiện các phép lạ lớn lao, ngoại trừ phép lạ đầu tiên tại Cana. Tuy nhiên, Mẹ đã không chạy trốn nỗi ô nhục trên đồi Golgotha. Sự khiêm nhường ấy còn thể hiện qua cuộc đời thầm lặng của Mẹ. Mẹ Maria luôn là bậc thầy của những hy sinh kín đáo. Mẹ ở phía sau để cộng tác với Con Mẹ trong thinh lặng. Mẹ đã phó mình hoàn toàn cho Chúa đến nỗi Mẹ đã không tiết lộ mầu nhiệm giáng sinh, ngay cả với thánh Giuse.

Sự khiêm nhường và thầm lặng đã giúp Mẹ Maria có thể kiên cường đứng dưới chân thập giá Chúa. Chúng ta hãy xin Mẹ giúp chúng ta học hỏi được đức khiêm nhường nơi Mẹ để có thể cùng Mẹ tán dương Chúa qua bài ca Magnificat: “Vì Người đã nhìn đến lòng khiêm nhường của tôi, từ nay các thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1,48). Thánh Escriva, vị sáng lập Opus Dei, trong tác phẩm Con đường cũng đã cho chúng ta lời khuyên như sau: Bạn là tro bụi bẩn thỉu và thấp hèn- Ngay cả khi hơi thở của Thánh Thần nâng bạn lên trên mọi vạn vật trần thế; ngay cả khi những tia huy hoàng của Mặt Trời Công Chính làm bạn sáng bừng lên như vàng ròng, từ trên cao chiếu rọi thân phận khốn khổ của bạn, thì xin bạn đừng quên thân phận yếu hèn của mình. Chỉ một giây kiêu căng cũng đủ quăng bạn xuống đất, và khi ấy, hết là ánh sáng, bạn chỉ là bùn dơ (th. Escriva, Con Đường, 599). Nhận ra thân phận bụi tro của mình, chúng ta hãy học nơi Mẹ để sống mùa chay thánh này.

  Lạy Mẹ Maria, Mẹ biết chúng con đang gặp những khó khăn nào trong cuộc sống, xin Mẹ nâng đỡ chúng con trên con đường theo Chúa, và cứu giúp chúng con trong những thử thách trên đường đời. Amen


Comments are closed.