Thứ Sáu sau Chúa Nhật 28 Thường Niên – Ngày 14/10/2016

Lời Chúa: Lc 12, 1-7

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà. “Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy. “Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ”.


Suy niệm

“Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình” (Lc 12, 1).

Nơi trích đoạn Tin Mừng này, thánh sử Luca cho chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án cách mạnh mẽ thói đạo đức giả của người Pharisêu:“Thật, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén dĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy chuyện cướp bóc, gian tà”(Lc 11,40). Thói đạo đức giả là kiểu sống giả hình giả bộ, ngôn – hành không như nhất, nói một đàng làm một nẻo, kiểu “khẩu phật tâm xà”, miệng nói toàn những điều tốt đẹp nhưng lối sống thì không đẹp như thế.

Chúa không những cảnh báo cho các môn đệ năm xưa mà còn cho mỗi người chúng ta hôm nay nữa. Thật thế, chúng ta đang sống trong một thế giới bị tục hóa nhiều nơi, mà ở những nơi ấy đạo đức đang có chiều hướng xuống cấp trầm trọng. Con người có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là những chuyện vô cùng bất nhân để đạt được danh – lợi – thú. Trong bối cảnh đó, chúng ta đừng quên mình đã được Chúa kêu gọi làm môn đệ của Người, vì khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được làm con Chúa, được thông phần vào chức năng Ngôn sứ, Tư tế và Vương đế, hầu tỏa sáng và ướp mặn đời bằng bao việc tốt lành.

Lạy Chúa Giêsu, đây đó quanh chúng con có những bóng đêm tội lỗi, thật giả lẫn lộn, lương tâm đạo đức bị con người xem thường. Vì thế việc làm chứng cho Chúa mỗi ngày mỗi khó khăn hơn. Xin cho chúng con luôn vững tin, tín thác vào quyền năng cùng lòng thương xót Chúa để có thể mạnh dạn nói về Thiên Chúa Xót Thương Chân Thật cho mọi người. Amen.


Comments are closed.