Thứ Bảy sau Chúa Nhật 28 Thường Niên – Ngày 15/10/2016

Lời Chúa: Lc 12, 8-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha. “Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.


Suy niệm

“Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình” (Lc 12, 1).

Cuộc sống càng tiến triển, con người càng đối mặt với nhiều thách đố khó khăn. Đứng trước những thách đố ấy, con người lắm lúc cảm thấy sợ hãi và bất an. Họ không còn biết tin vào ai và tin vào điều gì. Đáng buồn hơn, những thử thách trong cuộc đời còn đánh bật niềm tin non yếu của họ. Sống trong một thế giới như vậy, người môn đệ của Chúa, trong thân phận con người, cũng cảm thấy yếu đuối và hoang mang khi phải đối đầu với những gian nan thử thách. Quả thế, khi gặp thử thách, người môn đệ cũng dễ dàng lung lạc đức tin, thậm chí là từ bỏ Thiên Chúa để chạy theo những ảo ảnh phù vân hay những thú vui chóng tàn.

Trong bối cảnh ấy, Lời Chúa hôm nay đòi buộc chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới. Một cách cụ thể, mỗi chúng ta cần trở nên chứng nhân của Chúa ngay trong chính môi trường và hoàn cảnh sống của mình bằng một đời sống đầy chất Tin Mừng của những con người “tha thiết với điều lành” (x. Rm 12,9), quyết tâm luyện tập nhân đức và sống chân thật với chính mình. Đó chính là cách thức chúng ta bước theo Chúa Giêsu để loan báo Người cho tha nhân.

Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con làm chứng cho Chúa nhưng chúng con cảm thấy sức mình còn yếu đuối, cần được Chúa nâng đỡ. Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, ngõ hầu chúng con sẵn sàng làm chứng cho Chúa trong mọi cảnh huống cuộc đời. Amen.


Comments are closed.