Thứ Sáu sau Chúa Nhật 26 Thường Niên – Ngày 30/09/2016

Lời Chúa: Lc 10, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi. “Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục. “Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Ðấng đã sai Thầy”.


Suy niệm

“Ai nghe anh em là nghe Thầy, và ai khước từ anh em là khước từ Thầy” (Lc 10, 16)

Cuộc sống này sẽ trở thành ngục tù nếu con người không tin tưởng nhau. Nếu mất sự tin tưởng nơi người khác, cuộc sống của chúng ta sẽ ngột ngạt biết là dường nào. Trong mối tương quan với thần linh, tin còn mang ý nghĩa quan trọng hơn nữa, đó là tin vào sự hiện hữu của thế giới vô hình, tuy mắt trần không nhìn thấy. Trong Kitô giáo, tin là một cuộc hành trình, là một sự đáp trả trọn vẹn với tình yêu và phó thác vào Đấng mình tin tưởng. Tin không chỉ là một nỗ lực của con người, nhưng còn là một hồng ân của Thiên Chúa. Vì thế, mà Đức Giêsu đã nói : “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.

Phải chăng chúng ta là những người có phúc vì chúng ta đã tin? Trong thực tế, nhiều lúc chúng ta mang danh là người Kitô hữu, mang danh là những người có đức tin, nhưng lắm lúc cuộc sống của chúng ta chưa thể hiện được niềm tin của mình một cách cụ thể và rõ nét. Bởi vì đã biết bao lần chúng ta ở trước Thánh Thể, được rước chính Chúa mỗi ngày, thế nhưng đời sống của chúng ta vẫn chưa thay đổi. Vì sự cứng lòng không chịu tin và hối cải, chúng ta sẽ nhận được điều như Chúa Giêsu đã lên án và chỉ trích dân thành Kho-ra-din, Bêt-xai-đa và cả Ca-phac-na-um, “ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ”(Lc 10,15).

Lạy Chúa, xin cho con biết thay đổi lối sống của bản thân, biết tin vào Đấng Người sai đến là Đức Giêsu. Xin cho con không chỉ tin qua dáng vẻ bề ngoài, nhưng tận sâu thẳm trong nội tâm. Ước gì, với sự thay đổi lối sống thật sự, đến ngày phán xét, mỗi người chúng con sẽ được Chúa phán: thật phúc cho anh em, vì anh em đã tin. Amen.


Comments are closed.