Thứ Năm sau Chúa Nhật 26 Thường Niên – Ngày 29/09/2016

Lời Chúa: Ga 1, 47-51

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.


Suy niệm

«Anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người» (Ga 1, 51).

Sách Sáng Thế có đoạn thuật lại giấc mộng của ông Giacóp «Cậu chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống» (St 28,12). Đây là hình ảnh tiên trưng để nói về Chúa Giêsu, Đấng Trung Gian cứu độ của Thiên Chúa thông ban cho con người. Trích đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định Ngài là cầu nối giữa Thiên Chúa và loài người. Đồng thời, Ngài chính là chiếc thang duy nhất đích thực giữa Thiên Chúa và loài người chúng ta. Ngài không phải là một người xa lạ hay quá cao vời với con người, nhưng rất gần gũi, bởi Ngài là Con Thiên Chúa làm người, là Thiên Chúa và đồng thời là con người. Sách Công vụ Tông đồ cũng đã xác minh vai trò của Chúa Giêsu trong chương trình cứu độ «Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ» (Cv 4,12).

Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian duy nhất, là ơn cứu độ của toàn thể nhân loại nhưng nhiều người lại chưa nhận biết, để rồi họ tự tìm cách cứu thoát bản thân. Thế nhưng điều mà họ đạt được chỉ mang giá trị nhất thời và phai nhòa theo năm tháng. Chỉ khi yêu mến và trung thành phụng sự Chúa, con người mới có được hạnh phúc đích thực. Các tổng lãnh thiên thần mà Giáo Hội mừng kính hôm nay chính là gương mẫu cho ta dõi theo. Các ngài đã tuyệt đối trung thành và thực thi ý Chúa nên luôn được sống trong vinh quang Nước Chúa. Hôm nay, kính nhớ các tổng lãnh thiên thần, nhắc nhớ cho chúng ta nhớ đến một ân ban nữa của Chúa, để nâng đỡ và giúp chúng ta vững bước trên đường tiến về thiên quốc.

Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ và Ngài ban cho chúng ta sự trợ lực để đạt được ơn cứu độ ấy là các tổng lãnh thiên thần. Xin cho mỗi người chúng ta biết cộng tác và theo sự hướng dẫn của các ngài chiến đấu chống lại ma quỷ, để chúng ta được hưởng hạnh phúc Nước Trời.


Comments are closed.