Thứ Bảy sau Chúa Nhật 26 Thường Niên – Ngày 01/10/2016

Lời Chúa: Mt 18, 1-4

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”.


Suy niệm

“Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3).

Người ta thường nói: “Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ” để ám chỉ những người già thì khôn ngoan, hiểu biết còn nơi trẻ nhỏ chứa đựng sự thật thà đáng tin. Quả thế, trẻ thơ tựa như tờ giấy trắng đơn sơ không bị tỳ ố bởi những vết mực đen của toan tính ích kỷ. Nơi tâm hồn các em là một bầu trời trong sáng hồn nhiên dễ yêu, dễ mến.
Lời Chúa hôm nay, mời gọi người Kitô hữu thanh thoát khỏi những bận tâm lợi lộc trần thế để có một tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ. Chúa Giêsu khẳng định: “Ai tự hạ coi mình như trẻ nhỏ thì sẽ là người lớn nhất trong Nước trời” (Mt 18,4). Nước trời mà Chúa Giêsu hứa ban là vương quốc của tình yêu bác ái và sự đơn sơ chân thành chứ không phải là nơi để khẳng định vị thế, tài năng hay công trạng. Tài năng, thành công có vĩ đại đến đâu cũng cần phải được giũ bỏ nếu ai đó muốn bước vào vương quốc của Thiên Chúa. Trước Thiên Chúa con người phải chân nhận rằng mình bé nhỏ yếu đuối cần được sự trợ giúp và lòng xót thương của Ngài.

Ngày nay, con người muốn làm chủ mọi sự và tự làm chúa của chính mình. Họ quên rằng dưới gầm trời này chẳng có gì là bảo đảm vĩnh cửu ngoài một mình Thiên Chúa. Của cải thế gian rồi cũng hết, danh vọng địa vị cũng chẳng bền, mạng sống con người cũng sẽ qua đi và cuối cùng chỉ có Nước Trời mới tồn tại. Do đó, người Kitô hữu “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa còn tất cả những thứ khác Người sẽ ban cho”(Mt 6,33). Chúng ta có thể tìm kiếm nước Thiên Chúa bằng đời sống nên thánh mỗi ngày ngay từ những việc rất nhỏ bé đơn sơ.
Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng mà chúng ta mừng kính hôm nay là tấm gương cho mọi người trên con đường nên thánh. Chúng ta hãy bước theo “Con đường nhỏ” ngài đã đi để vào vương quốc của tình yêu Thiên Chúa. “Con đường nhỏ” của thánh nhân sẽ vạch ra một cách sống mới với một tâm hồn đơn sơ. Theo gương thánh nhân, chúng ta sống đơn sơ trong tình yêu thương chân thành, lòng bác ái vị tha. Từ đó, chúng ta biết làm mọi sự với lòng yêu mến nhằm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

Lạy Chúa xin cho con biết chọn và sống bằng sự khiêm hạ đơn sơ để con sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn, nghịch cảnh bằng niềm tin tưởng và tín thác vào Chúa như thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Xin biến đổi tâm hồn và đời sống con nên đơn sơ chân thành như trẻ thơ để con có thể làm sáng Danh Chúa giữa thế giới hôm nay và bước vào vương quốc mai hậu của Ngài. Amen.


Comments are closed.