Thứ Sáu sau Chúa Nhật 25 Thường Niên – Ngày 23/09/2016

Lời Chúa: Lc 9, 18-22

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”.


Suy niệm

“Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ”.

Sau khi hóa bánh ra nhiều cho dân chúng, trong bầu khí cầu nguyện, Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ : “Dân chúng nói Thầy là ai ?”. Người không hỏi ý kiến của dân chúng về việc Người đã làm, nhưng về bản thân của Người. Các môn đệ trả lời : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại”(Lc 9,19). Đức Giêsu lại hỏi các môn đệ, những người đã ở với Người bấy lâu nay : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” (Lc 9,20). Câu hỏi Người đặt ra vượt lên trên tương quan Thầy trò. Người là ai trong tương quan với Thiên Chúa và với loài người. Người hỏi một cách chân thành về bản thân Người để mời gọi các môn đệ gắn kết với Người mật thiết hơn. “Vô tri bất mộ”. Người muốn các môn đệ nỗ lực hiểu biết Người để yêu mến Người. Với câu hỏi thứ nhất, tất cả các môn đệ đồng thanh trả lời. Còn với câu hỏi thứ hai thì chỉ mình Phêrô trả lời : “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Phêrô có thể nhận biết Người là Đấng Kitô nhưng chưa thể hiểu biết trọn vẹn về căn tính của Người cho đến khi Người trỗi dậy từ cõi chết.

Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, căn tính của Đức Giêsu đã được mạc khải cách đầy đủ và trọn vẹn. Người là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa đã đến để cứu chuộc nhân loại. Nhiều người ngày nay ít quan tâm đến thân thế của Đức Kitô mà chỉ quan tâm đến việc cứu thế của Người mà thôi. Người là ai không còn quan trọng bằng việc Người làm gì cho tôi. Nếu Người chẳng giải thoát tôi khỏi đau khổ, chẳng chữa cho tôi khỏi bệnh thì Người chẳng còn quan trọng đối với tôi. Mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa dần phai nhạt. Những lời tuyên tín trên môi miệng dần trở nên một công thức chứ không còn xuất phát từ con tim. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đi vào một cuộc gặp gỡ cá vị và mới mẻ với Đức Giêsu Kitô để nhận biết Người là ai. Chúng ta được mời gọi vượt lên những gì được lắng nghe, được nhìn thấy để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Sau bao nhiêu năm sống trong ơn gọi Kitô hữu, chúng ta đã thực sự nhận biết Đức Giêsu là ai hay chưa ?

Lạy Chúa Giêsu ! Mỗi ngày Chúa luôn mời gọi chúng con đến với Chúa, tìm hiểu, và yêu mến Chúa qua bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Nhưng chúng con mãi vô tâm, chưa dấn thân trọn vẹn trong tương quan với Chúa. Xin Chúa giúp chúng con từng bước đi vào trong cõi sâu thẳm của tâm hồn để gặp gỡ Chúa. Xin Chúa giúp chúng con nhận biết Chúa nhờ Ánh Sáng của Chúa để chúng con yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen


Comments are closed.