Thứ Sáu sau Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 9, 18 -22

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”.


Suy niệm

“Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9,20)

Với những giáo huấn mới lạ, các phép lạ làm cho người điếc được nghe, người câm nói được, người què và bại liệt đi được, người bị quỷ ám được giải thoát, người bệnh được chữa lành…, Chúa Giêsu đã làm cho người Do thái cùng thời phải ngạc nhiên và tự hỏi : “Ông ấy là ai vậy?”(Lc 8,25) Họ bàn tán xôn xao về Ngài. Người thì cho rằng Ngài là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại bảo là tiên tri Êlia hay một tiên tri nào đó. Sau khi nghe các môn đệ cho biết ý kiến của dân chúng về mình, Chúa Giêsu đã hỏi chính các môn đệ: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20). Chúa Giêsu muốn các môn đệ bày tỏ điều họ đang nghĩ về Ngài. Phêrô đã thay mặt anh em tuyên xưng Ngài là Đấng Mêsia. Thế nhưng Phêrô vẫn chưa hiểu đúng sứ vụ của Đấng Mêsia. Ông nghĩ đó là Đấng Mêsia được tôn vinh, chiến thắng theo kiểu loài người, Đấng đến giải phóng dân Do Thái và làm cho nước này trở nên hùng mạnh, chứ không phải là Đấng Mêsia theo cách Chúa Giêsu chọn. Chúa Giêsu đã từ từ vén mở cho các ông biết con đường Ngài chọn và sứ vụ đích thực của Đấng Mêsia.

Chúa Giêsu thật tài tình trong việc tiếp cận các tông đồ để hướng các ngài đến một Đấng Mêsia mới, Đấng chịu đau khổ nhiều, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Chúng ta hãy ngoan nguỳ để được Lời Chúa hướng dẫn hầu có được sự hiểu biết đúng đắn về Chúa và can đảm thực thi thánh ý của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, lời tuyên tín xác quyết của thánh Phêrô giúp chúng con biết rõ Ngài là ai. Xin giúp chúng con cũng mạnh mẽ tuyên xưng đức tin của mình trong cuộc sống hằng ngày để mọi người thấy rõ Ngài là Đấng duy nhất con tôn thờ. Amen.


Comments are closed.