Thứ Năm sau Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 9,7-9

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.


Suy niệm

“Tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm.” (Lc 9,7a)

Cuộc sống công khai rao giảng của Chúa Giêsu, qua lời nói và việc làm của Ngài, đã gây nên tiếng vang lớn đến mọi người. Những người ngay lành và có thiện tâm thì vui mừng hân hoan cảm thấy Thiên Chúa đã đến gần. Nhưng đối với những ai không có tâm hồn ngay thẳng, những người bị danh vọng và dục vọng làm lu mờ tâm trí như vua Hêrôđê thì lại lo lắng. Vua Hêrôđê bối rối và lo sợ khi nghe đến danh tiếng Chúa Giêsu, vì ông đã làm nhiều điều sai trái.

Ngày hôm nay, lương tâm của mỗi chúng ta có bối rối lo sợ khi nghe nhắc đến Đấng là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống hay không? Chúa cần nơi mỗi người là lòng ăn năn sám hối, nhìn lại bản thân mình để biết từ bỏ con người tội lỗi mà quay về với Chúa để Chúa thứ tha và đón nhận vào Nước Trời.

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con điều kiện để được gặp Chúa, nhưng có lẽ vẫn còn nhiều thú vui, nhiều đam mê níu kéo chúng con trên đường đến gặp Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết can đảm đứng dậy, vứt bỏ những đam mê vô bổ, làm mới lại con người mình để đến được với Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết bắt đầu lại và lại bắt đầu cuộc hành trình biến đổi đời sống chúng con. Amen.


Comments are closed.