Thứ Sáu sau Chúa Nhật 23 Thường Niên – Ngày 09/09/2016

Lời Chúa: Lc 6, 39-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh”, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi”.


Suy niệm

“Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.” (Lc 6, 42)

Con người thường có khuynh hướng dễ thấy những lầm lỗi nơi người khác mà ít nhận thấy khuyết điểm nơi bản thân. “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy?”, khi răn dạy điều này, Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ hãy nhận biết mình, khiêm tốn, chân thành sửa sai chính mình trước. Chúa nhấn mạnh: “Hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã”. Thực vậy, một khi loại bỏ cái đà của óc hẹp hòi và thành kiến, con người sẽ sống yêu thương và có cái nhìn bác ái hơn với anh em của mình.

Toàn bộ giáo huấn của Chúa được tóm kết trong giới luật: mến Chúa và yêu người. Hằng ngày, chúng ta vẫn luôn ý thức tuân giữ những bổn phận cần thiết đối với việc tôn thờ Thiên Chúa như: tham dự Thánh lễ, tham dự các Bí tích, giữ các giáo luật của Hội Thánh,… nhưng có thể chúng ta chưa chu toàn bổn phận đối với những người anh em, chưa đón nhận người khác với tất cả những yếu đuối và những bất toàn của họ. Chúng ta vẫn chưa yêu thương người như giới luật Chúa đòi buộc vì trong chúng ta vẫn có sự phân biệt kẻ tốt người xấu, vẫn còn sự xét đoán và tư tưởng loại trừ. Để trở nên một Ki-tô hữu tốt, chúng ta cần thực hiện một cuộc trở về. Trở về với cõi lòng mình, chúng ta sẽ nhận ra những vết đen ở trong tâm hồn mà sửa đổi, rèn luyện để ngày càng thăng tiến hơn.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết sống nhân từ và có cái nhìn cảm thông hơn với mọi người. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con nhận ra giá trị của yêu thương trong cuộc sống để chúng con sẵn sàng đón nhận những khiếm khuyết nơi chính chúng con và cư xử bao dung với mọi người xung quanh như cách thế đáp trả lại tình yêu nhưng không mà chúng con đã lãnh nhận từ chính Chúa. Amen.


Comments are closed.