Thứ Bảy sau Chúa Nhật 23 Thường Niên – Ngày 10/09/2016

Lời Chúa: Lc 6, 43-49

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy: “Lạy Chúa, lạy Chúa”, mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề”.


Suy niệm

“Tại sao anh em gọi Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Mà anh em không làm điều Thầy dạy” (Lc 6,46)

“Người thanh thì tiếng cũng thanh, chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu”. Cái bên trong và cái bên ngoài của con người tuy hai mà một, đó là một chỉnh thể thống nhất bởi cái bên trong sẽ dẫn dắt cái bên ngoài và cái bên ngoài sẽ biểu hiện cho cái bên trong. Cái bên trong hướng dẫn ta làm lành lánh dữ đó là lương tâm – “Lương tâm là hạt nhân bí ẩn nhất và là cung thánh của con người, nơi con người ở một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Ngài vang dội trong thẳm sâu lòng họ” (Gaudium et Spes). Như thế, người theo Chúa chân chính sẽ có những biểu hiện thấm đượm lòng nhân ái, nơi họ phản ảnh một lương tâm ngay thẳng được nuôi dưỡng, được hấp thụ và được thanh luyện bằng Lời Hằng Sống. Ngược lại một người không nghe theo tiếng lương tâm sẽ ở lì trong những phản kháng, cách xử lý và hành động thiếu chiều sâu.

Ai trong chúng ta cũng có lương tâm, vì đã được Thiên Chúa đặt để ngay từ khi còn trong lòng mẹ và ai cũng có thể biết được những điều tốt cần làm, những điều xấu nên tránh, nhưng con đường từ cái tâm đến hành động là con đường rất khó khăn bởi vô vàn những trở ngại là: sở thích, danh lợi, dục tình… Vậy, người theo chân Chúa cần vất bỏ những vướng víu để có thể nhanh chóng lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa trong lòng mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe và nhất mực hành động theo tiếng lương tâm, bởi đó là Lời Hằng Sống của Chúa nói trong mỗi người chúng con. Xin cho tiếng lương tâm ngay thẳng hướng dẫn chúng con sống xứng đáng là những con người đích thực và trở thành chứng nhân cho Chúa giữa đời. Amen.


Comments are closed.