Thứ Sáu sau Chúa Nhật 23 Thường niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 6, 39-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh”, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi”.


Suy niệm

     “Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi” (Lc 6,42).

     Chúa Giêsu dùng hình ảnh “cái rác” và “cái đà” để dạy các môn đệ của Người không được chỉ trích người khác. Theo khuynh hướng tự nhiên, con người hay thích chỉ trích người khác. Cái rác nhỏ hơn cái đà rất nhiều, nhưng người ta lại thường dễ nhìn thấy những “rác” khuyết điểm nơi người khác mà lại không thấy những “đà” khuyết điểm rất lớn nơi chính mình. Vì thế, Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Người trước khi sửa lỗi người khác thì phải sửa lỗi chính mình.

     Qua lời giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta ý thức rằng: Phê bình, chỉ trích khuyết điểm của người khác là một điều bất công, bởi vì trước mặt Thiên Chúa chẳng có ai là vô tội. Vì vậy, chúng ta cần khiêm nhường sửa lỗi của mình trước khi giúp sửa lỗi cho tha nhân. Nhờ đó, bản thân chúng ta và tha nhân đều được thăng tiến. Mỗi người cần sống lời Chúa Giêsu dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 15,17). Chính tình yêu sẽ giúp chúng ta nhận ra những điều tốt đẹp nơi mọi người.

     Lạy Chúa, tính kiêu ngạo khiến chúng con luôn tự cho mình là tốt, từ đó dễ đi đến chỉ trích những tật xấu của người khác. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra mình còn nhiều khuyết điểm để biết sửa đổi và sống yêu thương, cảm thông với mọi người hơn. Amen.


Comments are closed.