Thứ Sáu sau Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 22, 34-40

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Ðoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.


Suy niệm

Ý lực:

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”. (Mt 22, 34-40)

Chia sẻ:

Bài Tin Mừng hôm nay mô tả lại việc một vị Kinh sư đến gặp Đức Giêsu. Ông đã hỏi Chúa về điều răn quan trọng nhất. Đức Giêsu đã khẳng định rằng điều răn đầu tiên và quan trọng nhất đó là yêu mến Thiên Chúa. Ta phải yêu mến Chúa với hết sức lực và trọn vẹn bản thân. Chúa Giêsu chỉ được hỏi về điều răn quan trọng nhất nhưng Người còn tỏ cho ta biết một điều răn thứ hai quan trọng không kém là phải yêu người thân cận như chính mình. Tình yêu đối với người thân cận cũng phải có cùng một bản chất của tình yêu đối với bản thân ta. Yêu thương chính mình là chấp nhận bản thân ta theo ý muốn của Thiên Chúa.

Hai điều răn trên không thể tách rời mà chúng là biểu hiện một tình yêu duy nhất. Thánh Gioan đã nói: “Nếu ai nói: ‘tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20). Yêu thương Thiên Chúa không có nghĩa là cho Ngài cái gì đó như: thì giờ, lời kinh, tiếng hát…, nhưng là đón nhận các quà tặng của Ngài, nhất là trở thành công cụ trong tay Ngài để Ngài tùy nghi sử dụng. Vậy, Ta đã trở thành hiện thân của tình yêu Chúa cho mọi người ta gặp gỡ chưa?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, nhìn lại đời sống của mình con thấy mình vẫn còn những khuynh hướng sống đạo chưa phù hợp với Phúc Âm. Nhiều lúc con đi dâng lễ chỉ vì luật buộc hoặc vì sức ép của gia đình hay vì sợ người khác chê bai. Đôi khi con thấy rằng mình chỉ cố gắng yêu mến Chúa mà lại coi nhẹ việc yêu thương người khác. Xin ban cho con biết yêu người như yêu chính mình, yêu người như yêu Chúa và yêu người như Chúa đã yêu con. Amen.


Lễ Thánh Piô X

Thánh Gioan viết:” Người mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống cho đoàn chiên” ( Ga 10, 11 ). Thánh Piô X xứng đáng với lời ca ngợi của ca nhập lễ, lễ thánh Giáo Hoàng:” Chúa đã lập với vị thánh này một giao ước bình an, đặt Người làm thủ lãnh và ban cho Người chức tư te, tồn tại đến muôn đời”……..xem tiếp


Comments are closed.