Thứ Bảy sau Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 1, 39-47

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vả ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Êlisabeth. Và khi bà Êlisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Êlisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”. Bà Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi”.


Suy niệm

Ý lực:

“Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.(Lc 1, 45)

Chia sẻ:

Kể từ giây phút đáp lời “Xin vâng”, Mẹ đã trọn đời mình sống theo thánh ý Thiên Chúa. Lời “Xin vâng” Mẹ cất lên giờ đây không chỉ là lời chúc phúc cho riêng cuộc đời Mẹ mà cho cả toàn nhân loại. Từ đây muôn người sẽ khen Mẹ diễm phúc vì phận nữ tỳ được Thiên Chúa nhìn đến. Nhờ tiếng “Xin vâng”, Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ cho toàn nhân loại. Niềm khao khát chờ mong Đấng Cứu Thế bấy lâu nay được Mẹ đại diện toàn nhân loại đón nhận Đấng Thánh vào lòng. Mẹ cất lời “Xin vâng”, vì Mẹ tin rằng những gì Thiên Chúa hứa, Ngài sẽ thực hiện nơi cuộc đời Mẹ. Nếu Eva năm xưa do nghe lời xúi dục của con rắn mà bất tuân với lệnh Chúa thì giờ đây qua lời truyền tin của sứ thần, Mẹ đã nói lời “Xin vâng”, để trở nên một Eva mới đón nhận lời chúc phúc của Thiên Chúa “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1, 35 ). Là người được Thiên Chúa tuyển chọn và chúc phúc, Mẹ đã không giữ điều đó riêng cho mình, nhưng đã vội vã ra đi mang Chúa đến cho người khác “bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi” (Lc 1, 43 ). Chính khi Mẹ biết đến với người khác là lúc Mẹ tiếp tục để Chúa ban phúc ân trên đời Mẹ.

Mừng lễ Nữ Vương hôm nay, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm nhân đức khiêm nhường của phận nữ tỳ hèn mọn năm xưa cúi mình nói lời Xin Vâng với thánh ý Chúa, nay được Chúa tôn phong làm Nữ Vương trời đất. Chiêm ngắm mẫu gương Mẹ, chúng ta xét lại lòng mình, vì bao lần chúng ta vẫn chưa thật sự sống khiêm nhường, vẫn để cho cái tôi kiêu ngạo hoành hành gây bao khổ tâm cho người khác. Cũng đã bao lần, chúng ta vẫn chưa dám mở lòng mình để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và để Ngài thực hiện ý Chúa trong cuộc đời chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Cha là Chúa cả trời đất, có điều gì chúng con hiện có mà không đến từ nơi Cha, nhưng tại sao chúng con vẫn cứ bám víu vào những cái mau qua ấy. Xin cho chúng con biết noi gương Đức Maria, dám sống niềm tin tưởng và trao phó đời mình cho Cha hầu danh Cha được cả sáng. Amen.


Lễ Đức Maria Nữ Vương

Với muôn vàn tước hiệu Giáo Hội và nhân loại cung kính dâng lên Đức Trinh Nữ Maria, tước hiệu Nữ Vương Vũ Trụ Trời Đất bao gồm mọi tước hiệu Nữ Vương khác, và tước hiệu này có nền tảng trong Sách Khải Huyền:” Một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao”( Kh 12,1 ) hoặc “ Người mang Danh viết trên áo, trên tà áo của Người: Vua các vua và Chúa các chúa”( Kh 19, 16 ). Chúa là vua trên hết các vua. Vương quyền của Ngài vượt trên mọi vương quyền……..xem tiếp


Comments are closed.