Thứ Năm sau Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 22, 1-14

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!” Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.


Suy niệm

Ý lực:

“Vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít.” (Mt 22, 14)

Chia sẻ:

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn Tiệc cưới để rao giảng về ơn cứu độ phổ quát mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tiệc cưới của Thiên Chúa quy tụ tất cả mọi người. Không phải chỉ những người Dothái, dân riêng Chúa chọn, mới được tham dự vào tiệc cưới nước Trời. Bàn tiệc này rộng mở cho tất cả mọi người, không kể giàu hay nghèo, địa vị hay bình dân, đạo đức hay khô khan… Tất cả đều được Chúa mời gọi để tham dự bàn tiệc của Thiên Chúa.

Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, luôn yêu thương tất cả mọi người, cách riêng là những người tội lỗi. Tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện cách cụ thể qua việc sai sai Con Một của Người xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Ơn cứu độ của Chúa không dành cho riêng ai nhưng là ân ban cho toàn thể nhân loại. Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh mỗi người chúng ta. Không phải bất cứ ai trong Hội thánh cũng đều được cứu độ. Nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta được mời gọi bước vào gia đình của Thiên Chúa. Nhưng để lãnh nhận ơn cứu độ, mỗi người chúng ta phải nghe và thực hành Lời Chúa dạy.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong Hội thánh nhưng nhiều khi chúng con đã không sống theo lời dạy của Chúa. Chúng con đã làm hoen ố tấm áo cưới mà Chúa trao ban trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Xin Máu Thánh Chúa gột rửa tâm hồn chúng con nên tinh tuyền để chúng con không bị đuổi ra ngoài phòng tiệc trong ngày Chúa đến. Amen.


Lễ Thánh Bênađô

Thánh Bê-na-đô , viện phụ , tiến sĩ Hội Thánh nổi danh về cuộc đời tận tụy của Ngài cho các linh hồn. Ngài sinh ra tại Fontaine-lez-Dijon năm 1090 thuộc tỉnh Bourgogne nước Pháp trong một dòng tộc quí tộc …….xem tiếp


Comments are closed.