Thứ Sáu sau Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Mc 3, 13 - 19

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.


Suy niệm

“ Và Giuđa Iscariốt chính là kẻ nộp Người ” (Mc 3, 19)

Trong cuộc sống, chúng ta ít nhiều đã có kinh nghiệm về sự thất tín, phản bội hay vô ơn: Con cái tỏ ra vô ơn trước sự chăm sóc, quan tâm của cha mẹ; học sinh ương ngạnh, phá bĩnh, phạm pháp bất chấp sự giáo dục tận tâm, chu đáo từ phía thầy cô giáo,… Ngay cả Giuđa Ítcariốt, là thành viên của nhóm Mười Hai, cũng phản bội Chúa dù đã được Chúa tuyển chọn và huấn luyện. Phải chăng Chúa cũng có những giới hạn như chúng ta trong việc huấn luyện các môn đệ của Ngài? Câu trả lời cốt yếu hệ tại ở sự tự do. Quả thế, Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do mà Người đã ban cho con người, theo đó con người phải chịu trách nhiệm về các hành vi chọn lựa trong sự tự do của họ.

Đời sống đức tin của người Kitô hữu cũng được xây dựng trên sự tự do. Giáo hội không ngừng mời gọi và hướng dẫn mọi người sống theo giáo huấn của Thiên Chúa, nhưng việc đón nhận đức tin và sống đức tin như thế nào lại hệ tại sự tự do đáp trả của mỗi người. Cuộc sống xung quanh ngày càng có nhiều trào lưu mới lạ, nhiều cám dỗ hấp dẫn như đang mời gọi, lôi kéo chúng ta lạc xa giáo huấn và lời dạy của Chúa. Chúng ta có sử dụng tự do để chọn theo Chúa, cộng tác với ơn Chúa để thánh hoá đời sống của mình và môi trường xung quanh hay trái lại, chúng ta lạm dụng tự do Chúa ban để đi vào con đường lầm lạc và không đạt đến phúc thật đời mình?

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con sự tự do, nhờ đó chúng con được trở nên thực sự là mình và sống có trách nhiệm với mình. Nhưng nơi chúng con còn nhiều yếu đuối và dễ sa ngã, xin Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con biết sử dụng tự do cách đúng đắn trong việc phân định đâu là những điều quan trọng nhất cho phần rỗi của chúng con. Amen


Thánh Vinhsơn, Phó Tế, Tử Ðạo

Thánh sử Matthêu viết lại lời Chúa phán như sau: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”( Mt 16, 24 ). Lời này quả rất thích hợp với con người của thánh phó tế Vinh-Sơn. Ngài sinh ra tại Huesca, nước Tây Ban Nha. Ngay từ nhỏ, thánh Vinh Sơn đã được hấp thụ một nền đạo đức vững chắc do Ðức cha Valêriô, giám mục Sagarosse hướng dẫn…….xem tiếp


Comments are closed.