Thứ Bảy sau Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Mc 3, 13 - 19

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Người đã mất trí”.


Suy niệm

“Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí”(Mc 3,21)

Cuộc đời và lời dạy của Đức Giêsu đã đụng chạm đến nhiều người. Chúa đã cúi mình xuống chạm đến những người đau khổ, bệnh tật. Tin Mừng của Chúa “đụng chạm” đến quyền lợi của các vị lãnh đạo tôn giáo cũng như chính quyền cai trị. Những người thân của Đức Giêsu biết quá rõ về con người và thân thế của Chúa. Họ còn bị giới hạn của nhãn quan trần thế, chưa thể hiểu điều vĩ đại mà Chúa Giêsu đang thực hiện.

Chúa Giêsu đề cao những người lắng nghe Lời Chúa, dù không xem nhẹ tình anh em ruột thịt. Các thánh chính là người nhà của Chúa, vì không vị thánh nào không siêng năng lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành.

Lạy Chúa, đã bao lần con sử dụng lời nói của mình để dập tắt niềm hy vọng mong manh của người khác. Con đã “giết đi” những mầm non hy vọng, sự cố gắng, lòng nhiệt thành của những người xung quanh. Con như người thân của Chúa ngày xưa, không hiểu, không nhìn ra sứ mạng của Chúa để rồi vô tình cản trở bước rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Xin Chúa cho con luôn nổ lực xây dựng tình hiệp thông trong cộng đoàn, để tình yêu của Chúa luôn lan tỏa cho mọi người qua chính cách sống của con. Amen.


Comments are closed.