Thứ Sáu sau Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 3, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

 


Suy niệm

 Sau một đêm dài cầu nguyện, Chúa Giêsu chọn mười hai Tông đồ để các ông đi theo Ngài và sau này nối tiếp sứ vụ của Ngài trên trần gian. Xuất thân từ những hoàn cảnh và địa vị khác nhau, các ông được Chúa chọn không phải vì tài giỏi nhưng do tình yêu của Ngài. Các ông được chuẩn bị cho sứ vụ tương lai bằng cách theo Chúa Giêsu nhiều tháng ngày trên khắp các nẻo đường xứ Palestina, sống với Ngài và được Ngài huấn luyện, yêu thương. Trước hồng ân lớn lao ấy, các Tông đồ đã hiến dâng chính mình cách không so đo tính toán để Tin mừng Nước Chúa được lan rộng khắp nơi.

 Cũng như các Tông đồ, mọi Kitô hữu, bất kể bậc sống hay địa vị nào, đều được Chúa kêu gọi tham gia vào công cuộc loan báo Tin mừng cho thế gian. Tuy nhiên, giữa một thế giới đang bị tục hóa, sứ vụ loan báo Tin mừng gặp không ít khó khăn và thử thách. Vì thế, cũng như các Tông đồ, chúng ta cần theo sát Chúa hơn để noi gương và bắt chước Người. Một khi có Chúa là hành trang cho công cuộc truyền giáo, chúng ta mới có đủ can đảm dấn thân và nói cho con người trong thời đại này về một Thiên Chúa là tình yêu, Đấng không ngừng thương xót và che chở nhân loại là con cái của Ngài. 

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã dựng nên chúng con và cho chúng con được làm con cái Chúa. Không những thế, Chúa còn tin tưởng trao cho chúng con sứ vụ đem Tin mừng của Chúa cho người khác. Tuy nhiên, lạy Chúa, chúng con chỉ là những con người hữu hạn với biết bao hạn chế. Chúng con sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được sứ vụ Ngài trao nếu không được Ngài nâng đỡ. Xin cho mọi lời nói và việc làm của chúng con luôn phản ánh được tình yêu của Ngài, để từ đó, Tin mừng của Chúa ngày càng lan rộng ra nơi môi trường chúng con đang sống và làm việc. Amen 


 

Comments are closed.