Thứ Sáu sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 6, 1-15

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”. Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Ðấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.


Suy niệm

“Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích.” (Ga 6, 11).

Nhìn thấy đám đông dân chúng đói khát, bơ vơ không người chăn dắt, Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều để họ được no đủ về phần xác. Phép lạ này tiên báo về bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập trong nhà Tiệc Ly trước khi Người chịu chết. Thật vậy, trong bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu trao ban chính Mình và Máu của Ngài làm của ăn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của con người.

Ngay từ thời Giáo hội sơ khai, các tông đồ siêng năng cử hành bí tích Thánh Thể và hằng rao giảng về Chúa Giêsu Phục Sinh là nguồn mạch sự sống của các ngài. Noi gương các tông đồ, người tín hữu hôm nay được Thiên Chúa mời gọi đến và lãnh nhận lương thực cao quý ấy nơi bàn tiệc Thánh Thể; đồng thời, chúng ta cũng được thúc đẩy ra đi loan báo về Chúa Giêsu Phục Sinh qua những hành động bác ái: giúp đỡ, sẻ chia với những người còn thiếu thốn về của ăn vật chất, thiêng liêng.

Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa vì Chúa đã để lại cho chúng con bảo chứng ơn cứu độ là Mình và Máu Chúa. Xin cho chúng con biết ý thức tham dự và đón rước với lòng tin vững mạnh; đồng thời biết quảng đại giúp đỡ những anh em còn đang thiếu thốn qua những cử chỉ bác ái, sẻ chia. Amen.


Comments are closed.