Thứ Sáu sau Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Ngày 09/12/2016

Lời Chúa: Mt 11, 16 – 19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!” “Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: “Ông ta phải quỷ ám!” Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: “Ðó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi”. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”.


Suy niệm

“Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động” (Mt 11, 19b).

Khi cất tiếng khóc chào đời, hài nhi là niềm vui của cha mẹ. Và khi thời gian đã đến, Con Người là ơn cứu độ muôn dân. Thánh Gioan Tẩy Giả đến để loan báo ơn cứu độ cho muôn dân, cụ thể là chính Chúa Giêsu Kitô. Vì yêu thương nhân loại mà Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, để đưa con người ra khỏi tình trạng tội lỗi mà trở nên con cái Thiên Chúa. Nhưng thế gian đã không nhận biết Người nên họ đã khước từ ơn cứu độ. Thiên Chúa ở trên cao thì con người không thể nhận biết, nhưng Thiên Chúa ở cùng con người thì con người lại không thể nào chấp nhận. Vì thế, Chúa Giêsu đã ví con người thời của Ngài như lũ trẻ trái tính trái nết, chúng chỉ muốn người ta phải theo ý riêng của chúng và ai không theo thì chúng lại phê phán trách móc.

Trong thời đại phát triển không ngừng, con người dường như đạt được rất nhiều thứ, vì thế họ hài lòng về cuộc sống hiện tại và xem mọi sự chung quanh họ không còn quan trọng nữa. Thái độ của chúng ta cũng giống như thái độ con người thời Chúa Giêsu đã nói. Chúng ta làm điều chúng ta muốn và không cần thiết là như thế nào đối với mọi người xung quanh. Trong thời đại hôm nay, chúng ta thật không dễ để bước theo Thánh ý Chúa. Chỉ khi chúng ta siêng năng cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa thì chúng ta sẽ dần tìm ra ánh sáng để chiếu soi cho con đường đầy dãy tăm tối của cuộc đời.

Lạy Chúa, chúng con quá cậy dựa vào sức riêng của mình mà quên Chúa là sức mạnh của chúng con. Chúng con quá tham lam và ích kỷ khi chỉ biết nghĩ tới bản thân mình mà quên đi mọi người xung quanh. Chúng con quá xem trọng bản thân chúng con mà không nghĩ cần đến sự giúp đỡ của người khác. Xin Chúa ban Thánh Thần soi sáng lòng trí chúng con, để nhờ ánh sáng Chúa soi dẫn chúng con hiểu về bản thân mình hơn, ngõ hầu chúng con sống khiêm tốn hơn trước mặt Thiên Chúa và anh em mình. Amen.


Comments are closed.