Thứ Sáu sau Chúa Nhật 19 Thường Niên – Ngày 18/08/2017

Lời Chúa: Mt 19, 3-12

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các môn đệ thưa Người rằng: “Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ”. Người đáp: “Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.

 


Suy niệm

HÔN NHÂN ĐÍCH THỰC

Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly” (Mt 19, 4-6).

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật lại việc Chúa Giêsu bị các Pharisêu làm khó bằng những câu hỏi liên quan đến vấn đề ly dị: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?”, nếu Chúa trả lời không khéo thì sẽ bị họ phê phán kết án. Nhưng nhờ câu hỏi này, một lần nữa Chúa có cơ hội tái khẳng định tính bất khả phân ly của hôn nhân: định chế đơn hôn và vĩnh hôn. Giao ước hôn phối đã được Thiên Chúa phê chuẩn và quy định, loài người không được hủy bỏ: “Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Điều này không thuộc quyền của loài người, không thuộc quyền của Giáo hội hay bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào. Con người không được phép ly dị.

Vấn đề ly dị là đề tài nóng bỏng gây tranh cãi ở mọi thời, không chỉ ngày hôm nay, nhưng đã xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm, cụ thể trong bài Tin Mừng chúng ta vừa đọc. Con số ly dị ngày càng gia tăng chóng mặt, không chỉ ở các nước Châu Âu hiện đại mà còn ở các nước Châu Á truyền thống. Ở Việt Nam nhiều người thay vợ đổi chồng như là thay áo. Trong cuộc sống tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, thích hưởng thụ lạc thú, yêu cuồng sống vội, một số người lấy nhau chỉ vì tiền, danh vọng, xác thịt hay vì một lý do nào khác chứ không phải vì yêu thương hy sinh cho nhau thật sự. Điều này càng đau lòng hơn cho những Kitô hữu, con cái của Thiên Chúa nếu sống bất tuân Luật Chúa khi tự do ly dị.

Lạy Chúa Giêsu, hôn nhân là một Bí tích mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người với đầy đủ tự do và trách nhiệm, để sống yêu thương nhau trong tình vợ chồng, sinh sản và giáo dục con cái trong nhiệm vụ làm cha làm mẹ. Xin cho chúng con nhận ra giá trị của tình yêu hôn nhân, đặc biệt là trong thời đại ngày hôm nay, khi đạo đức đang xuống cấp và giá trị của hôn nhân đang bị con người xem nhẹ. Amen.


Comments are closed.