Thứ Sáu sau Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 19, 3-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. “Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. “Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.


Suy niệm

Ý lực:

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phận ly”

Chia sẻ:

Cũng như ơn gọi tận hiến, đời sống hôn nhân là ân ban đến từ Thiên Chúa. Hôn nhân là bí tích Chúa thiết lập để nối kết hai tâm hồn nam nữ trong đời sống vợ chồng. Họ sẽ tự do đến với nhau, yêu thương nhau. Họ sẽ sinh con cái và giáo dục chúng nên những Kitô hữu đạo đức.

Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người bị cuốn theo lối sống của thời đại : sống vội, yêu vội. Hôn nhân đôi khi là sự toan tính, đổi chác hay tìm sự thỏa mãn xác thịt…Tất cả những điều đó làm mất đi ý nghĩa của hôn nhân. Vì thế, người ta thường dễ dàng ly thân, thậm chí ly dị, kể cả đối với người có niềm tin kitô giáo. Để sống trọn ơn gọi hôn nhân, không có con đường nào khác là chạy đến với Chúa là nguồn mạch của tình yêu, và thực thi ý muốn ban đầu của Thiên Chúa khi tạo dựng con người : “sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. Điều này đòi hỏi nhiều cố gắng và hy sinh, nhưng đó là bí quyết để đời sống hôn nhân nên trọn hảo.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho tất cả những ai đang sống trong bậc vợ chồng biết trân quý ơn gọi của mình. Xin cho họ luôn ý thức vun đắp tình yêu gia đình và quý trọng lời cam kết hôn nhân mà họ đã thề hứa. Xin Chúa cũng thương giúp hàn gắn lại các gia đình đang sống trong sự đổ vỡ. Amen.


Lễ Thánh Mắcximilianô Maria Kôbê, Linh Mục, Tử Đạo

Cuộc đời của một con người được đánh giá bằng những việc tốt đẹp mình đã làm, đã để lại cho hậu thế. Chết là hết theo quan niệm của con người. Nhưng người xưa đã để lại một câu chí lý:Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. ……..xem tiếp


Comments are closed.