Thứ Năm sau Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 18, 21 - 19,1

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. “Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. “Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.


Suy niệm

Ý lực:

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12, 33).

Chia sẻ:

Chúa Giêsu đã liên kết luật mến Chúa và yêu người thành một giới răn duy nhất. Người kêu mời chúng ta thực hành luật yêu thương ấy như một dấu chỉ đặc biệt của con cái Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa là ra khỏi tình trạng thụ động, lãnh đạm, tìm thỏa mãn riêng tư, hời hợt, ngờ vực để hướng về Thiên Chúa cách mạnh mẽ và cương quyết. Yêu mến Thiên Chúa là vận dụng tất cả năng lực trí tuệ và ý chí để biết Người, gặp gỡ Người, đón tiếp Người trọn vẹn. Vì yêu mến Chúa, chúng ta cũng yêu thương tha nhân như Chúa yêu thương chúng ta.

Giới răn mến Chúa mời gọi chúng ta phải đổi mới tận căn về suy nghĩ và hành động. Mến Chúa với cả tâm hồn đơn sơ. Chân thành thực thi các giới luật của Người. Yêu mến Chúa cũng là yêu thương tha nhân vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với những người bé nhỏ, đói khát, tù đày (x. Mt 25, 31-46). Như vậy, khi nhận ra Chúa hiện diện nơi tha nhân, chúng ta sẽ vượt lên trên ác cảm, thù hằn, ghen tương trong cuộc sống.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, để gặp gỡ tha nhân, chúng con phải mở to đôi mắt. Để đón tiếp tha nhân, chúng con phải dọn dẹp cho trống trải lòng mình. Để yêu thương tha nhân, chúng con phải biết quên mình. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng chúng con chỉ kính mến Chúa khi thực sự yêu thương anh chị em mình. Xin cho chúng con biết thể hiện tình yêu cách cụ thể : tình yêu có đôi chân đến với người nghèo, tình yêu có đôi mắt để thấy những người bất hạnh và thiếu thốn, tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở và nỗi buồn phiền của tha nhân. Amen.


Lễ Thánh Ponxianô, Giáo hoàng, Tử đạo Thánh Hippôlitô, Linh mục, Tử đạo

Thánh Pon-ti-a-nô lên Ngai Tòa Giáo Hoàng vào năm 230 giữa lúc Hội Thánh đang lâm tình trạng hỗn loạn, phân tán do ảnh hưởng của linh mục Hip-pô-ly-tô, một vị mục tử rất giỏi về Kinh Thánh và có nhiều tư tưởng sâu sắc gây ra……..xem tiếp


Comments are closed.