Thứ Bảy sau Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 1, 39-56

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…”


Suy niệm

Ý lực:

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…”

Chia sẻ:

Mẹ Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác, kết thúc sứ mạng nơi trần thế. Mẹ đã hoàn thành cách xuất sắc vai trò làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ đã đi trọn hành trình đức tin mà Thiên Chúa đã mời gọi Mẹ. Mẹ chính là mẫu gương tuyệt hảo cho toàn thể nhân loại trong việc tín thác vào Thiên Chúa giữa mọi cảnh huống của cuộc đời… Và Mẹ về trời để mãi mãi ở với Chúa và chuyển cầu cho chúng ta, những người con còn trên hành trình lữ thứ tiến về quê trời.

Tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời nhắc nhớ cho các tín hữu ý thức cùng đích cuộc đời mình là được hiệp thông với Thiên Chúa. Tín điều này cũng dạy cho mỗi chúng ta hãy biết yêu quý, gìn giữ những giá trị cao đẹp của cuộc sống này vì đó chính là hồng ân Chúa ban. Chúng ta có góp phần làm thăng tiến những giá trị nơi trần thế này thì mới xứng đáng được cùng Mẹ hưởng hạnh phúc thiên đàng nơi quê trời mai sau.

Cầu nguyện:

Lạy Mẹ Maria, nguyện xin Mẹ đồng hành và trợ giúp chúng con chu toàn trách nhiệm được trao phó nơi trần thế này, để mai sau được cùng Mẹ hưởng phúc vinh bên Tòa Chúa. Amen.


Lễ Đức Mẹ Lên Trời

Mẹ Maria trong giây phút thinh lặng nhưng hoàn toàn bỡ ngỡ, kinh ngạc trước lời truyền tin của sứ thần Gabrien. Đây là giờ của lời hứa mà các tổ phụ và ngôn sứ trông chờ. Mẹ ngạc nhiên, bối rối, lo âu trước một sứ điệp hết sức quan trọng, một tin vui to lớn mà bất cứ người thiếu nữ nào lúc đó cũng muốn có được:” Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng tối cao”( Lc 1, 31-32 )……xem tiếp


Comments are closed.