Thứ Sáu sau Chúa Nhật 19 mùa Thường Niên – Ngày 12/08/2016

Lời Chúa: Mt 18,21-19,1

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”. Các môn đệ thưa Người rằng: “Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ”. Người đáp: “Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.


Suy niệm

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6)

Ngày từ thuở ban đầu khi tạo dựng con người, Đấng Tạo Hóa thấy rằng : “con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó” (St 2,18). Người đã dựng nên đàn bà từ cạnh sườn của Ađam để họ gắn bó với nhau và trở nên một xương một thịt. Chồng và vợ khác biệt nhau nhưng không tách biệt nhau. Như vậy, hôn nhân là một định chế xuất phát từ ý định của Thiên Chúa. Con người không có toàn quyền quyết định đối với mối dây liên kết này. Cũng như giao ước giữa Thiên Chúa và dân Người, giao ước giữa chồng và vợ là vĩnh cửu, không được phân ly. Việc ông Môsê cho phép chồng rẫy vợ là vì lòng chai dạ đá của con người. Đây một nhượng bộ, một miễn chuẩn so với chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa về hôn nhân.

Ngày nay tại nhiều nơi, hôn nhân đang trở thành ý muốn của con người. Nhân danh tự do, họ muốn nắm toàn quyền quyết định đối với định chế hôn nhân. Kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dần bị lu mờ bởi chế độ đa thê, nạn ly dị, tự do luyến ái, và những hình thức lệch lạc khác. Tất cả đã tạo nên những xáo trộn trầm trọng nơi gia đình và xã hội. Lời Chúa mời gọi con người hoán cải đời sống, thiết lập một trật tự mới theo ý định của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Sự hợp nhất của vợ chồng được xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa và được xây dựng theo gương kết hợp giữa Đức Kitô và Giáo Hội. Một sự kết hợp vững bền như Đầu với Thân thể. Khi trung thành với mối dây hôn phối, các đôi vợ chồng Kitô hữu trở nên những chứng tá cho tình yêu của Thiên Chúa, góp phần bảo toàn và cổ vũ phẩm giá cao cả của đời sống hôn nhân.

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Cha biết rõ những yếu đuối, lỗi lầm của chúng con. Nhờ công nghiệp của Con Cha là Đức Kitô, xin thương xót tha thứ cho chúng con. Xin ban ơn Thánh Thần giúp cho các gia đình nhận ra kế hoạch yêu thương của Cha và hoán cải họ. Xin Cha gìn giữ và hướng dẫn các gia đình trong Tình Yêu và Ánh Sáng của Cha. Amen.


Comments are closed.