Thứ Năm sau Chúa Nhật 19 mùa Thường Niên – Ngày 11/08/2016

Lời Chúa: Mt 18,21-19,1

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. “Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. “Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. “Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.


Suy niệm

“Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).

Đức Giêsu dạy chúng ta phải tha thứ cho người khác cách vô điều kiện, vì Thiên Chúa không ngừng tha thứ cho chúng ta. Để minh họa cho giáo huấn này, Đức Giêsu đã kể dụ ngôn một người được chủ rộng lượng tha cho món nợ “mười ngàn yến vàng” vì ông chủ đã cảm thông cho hoàn cảnh của anh. Sau khi được tha, anh ta lại không biết cảm thông với người bạn của anh. Anh đã hẹp hòi không tha thứ cho người bạn mắc nợ anh “một trăm quan tiền”. Vì sự hẹp hòi của anh nên “tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông”.

Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về những lần lỗi phạm. Chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa khi phạm tội hay khi thiếu xót trong bổn phận. Và đã bao lần, chúng ta xúc phạm đến tha nhân khi sống thiếu công bằng và bác ái. Thế mà chúng ta hay lại bắt lỗi người này, người khác trong khi chính mình đang là kẻ có tội. Chúng ta cần nhìn lại chính bản thân để cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta mỗi ngày, để qua việc cảm nghiệm tình thương tha thứ mà Thiên Chúa đang dành cho mình, chúng ta cũng biết cảm thông và tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta.

Lạy Chúa, con người ngày hôm nay dường như dễ nổi nóng nhưng lại khó tha thứ cho nhau. Một cái nhìn, một câu nói cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều bi kịch trong mối tương quan con người. Xin Chúa giúp chúng con ý thức rằng tha thứ cho tha nhân chính là điều kiện cần thiết để chúng con có thể sống bình an và xứng đáng đón nhận tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Amen.


Thánh Clara, trinh nữ

Thánh Clara được sinh ra trong một gia đình quyền uy, thế giá ngày 16 tháng 7 năm 1194 tại Assise miền Ombrie nước Ý. Mẹ của thánh nhân đã hun đúc con ngay khi Clara còn nhỏ, bà đã giáo dục con về nhân bản, về mặt đạo đức và bằng chính gương sáng của bà. Thân mẫu của thánh nhân đã dạy cho thánh Clara biết cầu nguyện, biết từ bỏ và đức tính nhẫn nhục, kiên trì….xem tiếp


Comments are closed.