Thứ Sáu sau Chúa Nhật 18 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Mt 16, 24-28

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.” 


Suy niệm

Ý lực:

Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. (Mt 16, 24)

Chia sẻ:

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá của mình theo Chúa. Chúa Giêsu muốn chúng ta từ bỏ ngay cả ý muốn của bản thân mà chọn lấy ý muốn của Chúa. Tự do cá nhân thường rất lớn trong mỗi con người. Chính vì muốn thõa mãn sự tự do bản thân mà ông bà nguyên tổ Ađam và Eva đã phạm tội. Ông bà đã làm theo ý mình. Cuộc sống quá đầy đủ và hạnh phúc của ông bà nơi vườn địa đàng đã làm cho tâm hồn của hai người trở nên kiêu ngạo và muốn trở giống như Thiên Chúa. Điều này cũng dễ dàng lập lại nơi bản thân mỗi người chúng ta trong cuộc sống hiện đại đầy đủ ngày nay, chúng ta dễ cảm thấy thỏa mãn tiện nghi vật chất và muốn rời xa Thiên Chúa.

Vậy từ bỏ mọi sự, vác thập giá theo Chúa, chúng con sẽ được gì? Đây có thể là điều mà ta sẽ hỏi Chúa Giêsu khi Chúa mời gọi ta theo Ngài. Chúa Giêsu đã thực hành theo thánh ý Chúa Cha, đã sẵn sàng mang lấy thân phận yếu hèn như chúng ta ngoại trừ tội lỗi, rồi đi đến cùng của sự vâng phục là chấp nhận cái chết đầy ô nhục trên thập giá như một tên tử tội. Nhưng sau cái chết thì Chúa Giêsu đã phục sinh vinh hiển, đã hoàn thành thánh ý Chúa Cha và hưởng niềm hạnh phúc viên mãn nơi bên hữu Chúa Cha. Qua đau khổ sẽ đến vinh quang, Chúa cũng sẽ trả công xứng đáng cho bất cứ ai dám từ bỏ chính mình, vác thập giá theo Chúa mỗi ngày. Phần thưởng lớn lao nhất Chúa dành cho ta sẽ là Nước trời mai sau.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu chí thánh, chúng con xin cảm tạ Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho con trong cuộc sống này. Được có mặt trong cuộc sống này là một điều quan phòng kỳ diệu Chúa đã dành cho con. Chúa đã luôn đồng hành và che chở cho con trên mỗi bước hành trình cuộc sống này. Hôm nay Chúa vẫn tiếp tục mời gọi con từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Xin Chúa ban thêm ơn can đảm và sức mạnh để con biết từ bỏ ý riêng mà theo ý Chúa, biết đón nhận thập giá mỗi ngày với niềm vui và lòng tín thác. Amen.


Comments are closed.