Thứ Bảy sau Chúa Nhật 18 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Mt 17, 14 – 20

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”


Suy niệm

Ý lực:

“Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được (Mt 17,20b)

Chia sẻ:

Ma quỷ vẫn luôn là kẻ thù ngàn đời của con người. Từ xưa đến nay, đã có biết bao cuộc giao tranh triền miên giữa con người và ma quỷ. Tin mừng hôm nay thuật lại các môn đệ Chúa Giêsu đã thất bại trong việc trừ quỷ, nhưng chỉ với một lời phán mạnh mẽ và uy quyền của Chúa Giêsu thì ma quỷ xuất khỏi cậu bé. Dù các môn đệ đã được ban quyền trừ quỷ nhưng trong trường hợp này, họ công nhận mình bất lực. Sự thất bại của các môn đệ hệ tại ở chổ yếu lòng tin. Đức Giêsu đã nhấn mạnh điều đó: “”Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”.

Cuộc chiến chống sự dữ không phải là một trò chơi. Người ta chỉ có thể thắng nó bằng cách đặt trọn niềm tin vào Chúa Kitô. Người Kitô hữu phải luôn xác tín rằng: “Không có ơn Chúa, con người không thể làm gì được”. Mỗi ngày sống là một cuộc chiến đấu, không ai có thể tự phụ cho rằng mình sẽ đứng vững trong cuộc chiến. Như Đavid ngày xưa, chúng ta tin rằng: dù có bước đi trong thung lũng tối nếu có Chúa ở với chúng ta, chúng ta sẽ không lo sợ điều gì. Quả thực, đức tin là khí giới vô song để chiến thắng ma quỷ. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì chẳng có gì các con không làm được”. Đức tin giúp con người làm được những điều mà người không có đức tin không hiểu nổi, như các thánh tử đạo đã can đảm chấp nhận cái chết đau thương, các thánh hiển tu đã từ bỏ tất cả để hoàn toàn sống theo ý Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin cho chúng con để chúng con nhận ra bàn tay Chúa luôn dẫn dắt chúng con; nhờ đó, chúng con luôn sống trong bình an dưới sự yêu thương chăm sóc và sức mạnh quyền năng của Chúa. Lạy Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt với của lòng tin. Xin giúp chúng con noi gương Mẹ mà vững tin vào Chúa. Amen.


Lễ Thánh Ðaminh, Linh Mục

Thánh Ðaminh được sinh ra trong một gia đình quí tộc.Cuộc đời của Ngài có nhiều triển vọng sẽ trở nên một người có công danh, có địa vị trong xã hội. Thánh nhân mở mắt chào đời tại Tây Ban Nha vào năm 1170. …….xem tiếp


Comments are closed.