Thứ Sáu sau Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 13, 18-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.


Suy niệm

Từ công việc đồng áng quen thuộc của người nông dân, Chúa Giêsu dẫn chúng ta tới đời sống tâm linh, cụ thể là việc lắng nghe và sống Lời Chúa. Tâm hồn mỗi người là những mảnh đất khác nhau: bên vệ đường, nơi sỏi đá, trong bụi gai hay mảnh đất tốt. Hạt giống là Lời Hằng Sống được Thiên Chúa gieo vào tâm hồn mỗi người. Tuy vậy, Lời Chúa chỉ có thể sinh hoa kết quả dồi dào nơi một mảnh đất tốt, tức là một tâm hồn biết đón nhận và sống Lời Chúa. Hiệu quả của Lời Chúa cốt yếu tùy thuộc vào cách thế đón nhận và lối sống của mỗi người.

Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, mỗi chúng ta được mời gọi trở về lòng mình để xét lại mảnh đất tâm hồn. Tâm hồn tôi thuộc loại đất nào? Đất vệ đường, đất sỏi đá, đất đầy gai hay đất phì nhiêu màu mỡ? Hạt giống Lời Chúa đã được gieo trong mảnh đất tâm hồn của tôi, nhưng tôi tiếp nhận và chăm sóc hạt giống Lời Chúa thế nào?… Mỗi chúng ta hãy tự trả lời cho chính mình, trong thinh lặng và cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Quyết tâm dọn sạch lòng mình khỏi sỏi đá, gai góc – là những bộn bề, lo toan của cuộc sống – không bao giờ là dư thừa hay quá muộn. Hãy làm cho Lời Chúa sinh hoa trái trong mảnh đất tâm hồn, để Chúa là chủ và mục đích tối hậu của cuộc sống ta.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết dọn dẹp và chăm sóc mảnh đất tâm hôn mình, để Lời Chúa luôn sinh hoa kết trái nơi cuộc đời chúng con. Nguyện xin Chúa, qua Lời Hằng Sống của Chúa, hướng dẫn, nuôi dưỡng, nâng đỡ đời sống chúng con mỗi ngày. Amen.


 

 

 

 

 

 

Comments are closed.