Thứ Năm sau Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 13, 10-17

Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”. “Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.

 


Suy niệm

Trong số đám đông dân chúng nghe Chúa Giêsu rao giảng, có những người thành tâm thiện chí nghe và hiểu được những mầu nhiệm Nước Trời, tuy nhiên cũng có một số người cứng lòng tin nhất định không chịu đón nhận chân lý. Vì thế, họ có mắt, có tai mà cũng như mù như điếc và không hiểu được những gì Chúa dạy.

Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa ban cho những ơn cần thiết để đạt được sự sống đời đời, vì Chúa muốn mọi người được cứu độ. Điều quan trọng là chúng ta sử dụng những ân huệ Chúa ban như thế nào? Ơn Chúa sẽ thành lãng phí nếu không được dùng để làm thăng tiến đời sống và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng tốt đẹp. Ngược lại, ơn Chúa, nếu được sử dụng một cách đúng đắn, sẽ như những nén bạc sinh thêm nhiều nén bạc khác. Được sự trợ giúp của ơn Chúa, chúng ta sẽ ngày càng hiểu, yêu mến Chúa hơn. Nhờ đó tình yêu thương được mở rộng ra với mọi người và tất cả được quy tụ trong mối dây hiệp thông với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương ban cho chúng con những ân huệ của Chúa, và ơn ban lớn nhất là chính Chúa. Xin cho chúng con biết sử dụng những ơn ban của Chúa một cách hiệu quả nhất và luôn biết kết hợp với Chúa là nguồn sức mạnh và là nguồn sống của chúng con. Amen.


 

Comments are closed.