Thứ Bảy sau Chúa Nhật 16 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa:

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

 


Suy niệm

Qua câu Lời Chúa chúng ta thấy có một loại khác biệt lớn trong quan niệm của Chúa Giêsu về cuộc sống. Với Chúa Giêsu thì cuộc sống là phục vụ và hy sinh. Nhưng với các môn đệ thì chưa được như thế. Đối với Chúa người làm lớn là người phục vụ đến quên mình và như là một người tôi tớ. Nhưng dưới cái nhìn của thế gian thì người làm lớn phải đi đôi với quyền lực và phải được người ta cung phụng. Bà mẹ của hai tông đồ Giacôbê và Gioan xin với Chúa Giêsu cho con của mình được ngồi bên tả bên hữu trong nước của Ngài. Trong con mắt của bà thì đó là chỗ danh dự, quyền lực, địa vị cao cả và khiến người khác phải ngưỡng mộ. Họ vẫn chưa hiểu gì cả về con đường thập giá mà Chúa Giêsu đã tiên báo. Chúa Giêsu đã dần dần dẫn họ vào con đường cứu độ mà Ngài sẽ thực hiện. Đó là con đường dẫn đến vinh quang đích thực xuyên qua khổ giá, qua chén đắng mà Chúa sẽ phải uống. Vinh quang đó không thuộc về trần thế này. Trong ý nghĩa của mầu nhiệm thập giá qua hình ảnh chén đắng và phép rửa Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ của mình một quy luật nền tảng, đó là “ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em”.

Con đường theo Chúa là một hành trình thập giá. Chúng ta được Chúa mời gọi cầm lấy chén đắng mà uống. Chén đắng đó là những gian nan khốn khó của cuộc đời, là những hiểu lầm, ghen tỵ của tha nhân. Có thể chúng ta sẽ gục ngã dưới gánh nặng của thập giá cuộc đời. Tuy nhiên, hãy nỗ lực và can đảm vì xuyên qua chén đắng thì chúng ta mới tìm thấy con đường dẫn đến vinh quang, vinh quang đích thực đó chính là cuôc sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con vẫn thường bị lôi cuốn tìm kiếm danh vọng, quyền lợi và những hào nhoáng của thế gian mà ít nhiều quên đi những giá trị của Tin mừng, của tình yêu chắc hẳn đây không phải là con đường mà Chúa muốn chúng con bước đi. Xin cho chúng con nhận ra thánh ý Chúa qua những công việc hằng ngày và sẵn sàng sống tinh thần yêu thương phục vụ mà Chúa dạy chúng con. Amen


 

Comments are closed.