Thứ Sáu sau Chúa Nhật 16 mùa Thường Niên – Ngày 22/07/2016

Lời Chúa: Ga 20, 1-2, 11-18

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ. (Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở đâu”.) Bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc, nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó. Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni”, nghĩa là “Lạy Thầy”. Chúa Giêsu bảo bà: “Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: “Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”. Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.


Suy niệm

Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”. Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
(Ga 20, 17-18)

Sau tiếng gọi của Đức Giêsu, bà Maria bừng tỉnh, vì quá vui sướng bà đã có ý định giữ lấy Chúa. Song biết ý của bà, Chúa Giêsu nói với bà: “Đừng giữ Thầy lại…”. Câu nói của Đức Kitô không đơn thuần dành cho Maria, nhưng nhắn nhủ đến tất cả chúng ta, những người Kitô hữu được đón nhận niềm vui phục sinh của Chúa. Công giáo tự bản chất là đạo cho tất cả mọi người, không phân biệt sang hèn, vì vậy niềm vui phục sinh, niềm vui cứu độ, tâm điểm của đức tin Công giáo cũng phải là niềm vui phổ quát dành cho toàn nhân loại. Mang danh Kitô hữu là gắn kết bản thân với sứ vụ của Đức Giêsu: đừng giữ thầy lại, nhưng hãy ra đi sẻ chia niềm vui phục sinh của Thầy cho muôn dân.

Vậy người môn đệ phải làm gì? Người Kitô hữu có thể loan báo niềm vui phục sinh, khi dám khẳng khái nói với mọi người như thánh nữ Maria Mađalêna chúng ta mừng kính hôm nay: “Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20, 18). “Cái thấy” của Maria không đơn giản chỉ vì bà nhìn thấy Đức Giêsu hiện diện trước mắt, song lời xác quyết của bà đến từ những kinh nghiệm sâu thẳm, từ “cái biết” sống động về Thầy chất chứa trong tim. Đối với người Do Thái “biết nhau” là biết tận căn, là hiểu nhau như hai mà một. Vì thế, Kitô hữu không phải là người nói: “tôi biết về Người” mà là kẻ nói “tôi biết Người”; không phải người “lý luận về Người” mà là kẻ “đã gặp Người”, cảm nghiệm Chúa là Đấng đang sống và hằng sống. Có như vậy lời chứng của ta về Đấng Phục Sinh mới nên thiết thực.

Lạy Chúa Giêsu ! Xin cho chúng con biết Chúa, không phải chỉ qua đôi mắt, đôi tai hời hợt bên ngoài, nhưng bằng con tim sâu thẳm chứa chan tình thương. Để rồi những lời chúng con nói về Chúa sẽ là những lời chân thật phát xuất từ cõi lòng hân hoan, với ước mong chia sẻ niềm vui cứu độ của Chúa cho toàn nhân loại. Amen


Thánh Nữ Maria Mađalêna

Thánh Maria Mađalêna, người phụ nữ được xem là tội lỗi, đã được Chúa yêu nhiều, Ngài đã sống hết mình cho tình yêu. Tin Mừng thánh Marcô thuật lại rằng: “Khi Chúa Giêsu bị kết án tử hình, Ngài đã phải vác thập giá tiến lên đồi Gôngatha, các môn đệ tản mác như rắn bị mất đầu, họ không dám tới gần Chúa Giêsu mà chỉ ở đâu xa khuất bóng. Tại Gongôttha thánh Marcô viết: “Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Maria mẹ các ông Giacôbê Thứ và Gio-xết, cùng bbà Salômê. ……xem tiếp


Comments are closed.