Thứ Sáu sau Chúa Nhật 13 mùa Thường Niên – Ngày 01/07/2016

Suy niệm

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13)

Khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu rao giảng rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 4,17). Chúa không thụ động chờ đợi con người ăn năn sám hối, nhưng luôn tìm kiếm những người tội lỗi để mời gọi họ đổi mới đời sống của mình. Chúa gọi Matthêu, một người thu thuế, trở nên tông đồ của Chúa. Chúa đồng bàn với những người tội lỗi để thánh hóa cuộc đời của họ. Nhờ tiếp xúc với Chúa Giêsu, Matthêu đã dứt khoát với quá khứ tội lỗi của mình và biết bao nhiêu con người tội lỗi khác cũng nhận được ơn thứ tha để hoán cải. Tất cả đều do tình yêu của Chúa Giêsu đối với các tội nhân. Chúa đi bước trước và đến tìm gặp con người trong vũng lầy tội lỗi. Chúa tạo nên cơ may để tội nhân làm lại cuộc đời. Phần của con người là đón nhận lời mời gọi của Chúa để làm mới lại cuộc sống mình.

Mỗi người chúng ta cũng đang được Chúa mời gọi canh tân con người cũ của mình. Nước Trời chỉ dành cho những ai biết sám hối ăn năn. Không ai trong chúng ta dám tự phụ cho rằng mình là người công chính không cần hối cải. Thiên Chúa luôn dủ lòng xót thương những con người tội lỗi. Ngài vẫn dang rộng đôi tay để đón chờ sự trở lại của mỗi người chúng ta. Tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta hãy chân thành nhìn nhận những tội lỗi của mình, can đảm xưng thú tội lỗi và sẵn lòng để Chúa đến biến đổi đời ta. Chính khi có Chúa trong cuộc đời, chúng ta sẽ trở nên con người mới, nên con cái trong nhà Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con khi chúng con còn là những tội nhân. Xin cho chúng con cũng biết đến cùng những người đang chìm đắm trong tội lỗi, trong đam mê trụy lạc để đem tình yêu Chúa cho họ. Ước chi sự hiện diện của chúng con sẽ trở nên dấu chỉ để họ trở về với Chúa. Amen.Comments are closed.