Thứ Sáu sau Chúa Nhật 11 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 6, 19-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?”


Suy niệm

“Sinh – Lão – Bệnh – Tử” là những giai đoạn thông thường đời người phải trải qua và diễn tả phần nào giới hạn của kiếp nhân sinh. Con người có sinh ắt có tử, không ai sống mãi ở đời này. Lời Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhận biết giá trị các thực tại trần thế, đồng thời biết tìm kiếm và tích luỹ kho tàng đích thực tồn tại vĩnh viễn.

Niềm tin vào Thiên Chúa hướng các tín hữu đến kho tàng quý giá là sự sống vĩnh hằng trong Thiên Quốc của Cha trên trời. Chính vì thế, cuộc sống của người Kitô hữu là một nỗ lực xây dựng ngôi nhà thiêng liêng trên Thiên Quốc. Đó là cùng đích mọi hành động của các tín hữu trong cuộc sống trần gian. Mỗi ngôi nhà thiêng liêng mơ ước được bao bọc bởi bức tường của lòng yêu mến Chúa, lòng nhân ái đối với tha nhân và lòng hy sinh hãm mình. Bức tường này được hình thành từ sự gắn kết của những viên gạch là Lời Chúa, Thánh Lễ, các Bí Tích, các việc đạo đức, mỗi cử chỉ bác ái, mỗi hành động yêu thương, mỗi việc hy sinh hãm mình…

Lạy Chúa, con người trong thế giới hôm nay đặt trọng tâm, cùng đích cuộc đời nơi thú vui, của cải, danh vọng,… xin Chúa cho chúng con niềm tin, sức mạnh, khôn ngoan để chúng con can đảm chọn Chúa làm gia sản, lấy hạnh phúc vĩnh cửu nơi Chúa. Xin cho chúng con không ngừng nỗ lực xây dựng ngôi nhà thiêng liêng của mình, bằng những hành động cụ thể trong đời sống đức tin, để rồi từ những hành động đó, chúng con mang lại một chút ánh sáng, một chút niềm tin, một chút muối men cho thế giới hôm nay. Amen.


 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.